Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
tusschen de beide kruisende lijnen gesteld is. In den regel verplaatst
men daarvoor de gevonden loodlijn zoodanig evenwijdig aan zicli
zelf, dat het voetpunt in het aangenomen hulp vlak blijft en in dat
vlak een lijn beschrijft, die evenwijdig loopt met de kruisende lijn,
welke niet in het vlak gelegen is. Zij is dan de projectie van
laatstgenoemde lijn op dat vlak.
Wanneer nu het voetpunt van de loodlijn daarbg in de Ign
komt, die in 't vlak ligt, dan staat die loodlijn rechthoekig tusschen
de beide kruisende Ignen en is de juiste stand van die lijn,
welke wy afstandslijn zullen noemen, gevonden.
Om dit uit te voeren hebben we de projectie van de
gevonden loodlijn g h o]^ het eerste projectievlak bepaald,
wanneer het standvlak met de daarin liggende lyn weer
in zijn oorspronkelijken stand is teruggebracht. De lyn
zelve ligt dan onder het eerste projectievlak, en haar
eerste projectie zal dan de lijn g i zijn. Wanneer we nu
de lijn g i evenwijdig aan zich zelve verschoven denken,
zoodanig, dat het einde g in de lijn c' d bleef, totdat het
einde i, bij k', in a'b' valt, dan vinden we k'l' als de
eerste en daaruit 1c'ï' als de tweede projectie van de lyn,
die de beide dichtst bij elkander gelegen punten der
kruisende lynen vereenigt.
Het zal evenwel voor den leerling duidelijker en eenvoudiger zijn
om het geconstrueerde hulpvlak, dat A, A, tot eersten doorgang
heeft, met de lyn (a' b', a" b") in het eerste projectievlak neer te
slaan en de lijn {c'd, d'd'), die aan dat vlak evenwydig is, daarbij
denzelfden stand met betrekking tot het vlak te laten behouden.
De lijn {a'V, a" h"), die in het bewegende vlak ligt, komt dan in
a^bi, § 89, 1ste deel.
De eerste projectie van het punt m' m' van de lijn (c' d', c" d")
komt dan in m^.
Uit de teekening zal voldoende blijken, dat dit punt m^ op de
volgende wijze gevonden is:
1°. er is een vlak aangenomen, dat rechthoekig op de lijn A, A,
staat en door het punt rri m" gaat;
2®. dit vlak is om zijn eersten doorgang in het eerste projectie-
vlak neergeslagen en daarmede de snijlyn van dit vlak met het
vlak, dat A, A, tot eersten doorgang heeft, en het punt m'm";