Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
Van dat vlak is de lijn A, A, de eerste doorgang, omdat
zij door de beide punten gaat, waar de elkaar snijdende
lijnen (a' h', o" b") en (e' f', é' f") het eerste projectievlak
snijden.
Wij zullen dit vlak het vlak A, A, noemen.
2°. Verder wordt uit een willekeurig aangenomen punt van de
lijn, waaraan het vlak evenwijdig is genomen, een loodlijn op het
gevonden vlak neergelaten.
De lyn (c' d', c" d") loopt evenwijdig met het gevonden
vlak. Elke loodlijn, uit die lijn op het vlak neergelaten,
zal dus even lang zijn.
Om een dezer loodlijnen te verkrygen, brengen we
ergens een hulpvlak aan, dat loodrecht op het vlak der
snijdende lijnen staat en de lijn c' d', c" d" snijdt.
Zij de lijn BB, rechthoekig door A, A, getrokken, de
eerste doorgang van dat hulpvlak en slaan wij dit vlak
om den doorgang B B, met de doorsnede van dit vlak
en het vlak A, A, op 't eerste projectievlak neer, dan vinden
we door het punt e\ even hoog boven de as BB te
nemen als e" boven de as AS is, hoek B s 6] als den
standhoek tusschen het hulpvlak en 't eerste projectievlak.
Hadden we dit hulpvlak willekeurig aangenomen, dan
moesten we nu nog bepalen, waar in dit neergeslagen
vlak het snypunt van de lijn (c' d!, c" rf') met dit hulp-
vlak zou komen.
Wij hebben den eersten doorgang van dit hulpvlak
echter door het snypunt van de lijn (c' d', c" d') met het
eerste projectievlak getrokken, zoodat dit punt g, dat in
het eerste projectievlak ligt, hier zoowel een w^erkelijk
punt van de lyn cd 'm de ruimte als van 't hulpvlak is.
Daarom kan uit het punt g dadelijk de lijn g h lood-
recht op de neergeslagen snijlijn 2 z getrokken worden,
als een der werkelijke loodlijnen tusschen de lyn (c' d', c" d")
en 't vlak, dat door de snijdende lijnen gaat. Deze lijn
g h geeft dus ook den afstand aan tusschen de kruisende
lijnen (a! b', a" b") en (c' d', c" d"),
3°. Nu dient nog bepaald te worden , waar de projecties van die
lijn zullen komen, als zij op de juiste plaats, d. i. rechthoekig