Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
jecties van twee harer punten, welke niet in de projectievlakken liggen,
hekend is.
3. Gegeven een vlak, dat evenwijdig is aan de as en met het eerste
projectievlak een hoek van 30° maakt, en een lijn, die de. as recht-
hoekig kruist en het eerste projectievlak snijdt op twee maal grooteren
afstand beneden den eersten doorgang van het vlak, dan het tweede
projectievlak hoven den tweeden doorgang. Gevraagd: het snijpunt van
lijn en vlak.
4. De projecties van een cirkel te construeeren, wanneer de lengte
van den straal, henevens de projecties van het middelpunt en van de as
gegeven zijn.
De lyn, die door het middelpunt van den cirkel gaat,
en rechthoekig op het vlak van den cirkel staat, noemt
men de as van den cirkel. Zie verder § 91, 1ste deel.
Oplossing van vraagstukken.
§ 33. Den afstand van twee elkander kruisende lijnen te bepalen. 1)
Hiervoor hebben we in 't algemeen de volgende bewerkingen te
volgen:
1°. Men brengt door een der twee lijnen het vlak, dat even-
wijdig is aan de andere lijn.
Om dit uit te voeren neemt men, zie fig. 22, in een
der kruisende lijnen {a'b',a"-b") of (c'd',c"d") een wille-
keurig punt e'e" aan en brengt door dat punt een lyn
(e' f', c" f "), die evenwijdig is met de andere kruisende
lyn; de overeenkomstige projecties moeten daarvoor even-
wydig zyn.
Wanneer nu door de elkander snydende lijnen (a' b', a" b")
en (c' f', c" f") een vlak wordt gebracht, dan zal de lyn
(c' d', c" d"), die evenwijdig is met de lijn (e f , e" f"), welke
in dat vlak ligt, ook evenwijdig aan dat vlak zijn.
1) Hoewel ik heb gemeend dit werkstuk hier te moeten opnemen, geloof
ik, dat men dit in verschillende gevallen zonder bezwaar onbehandeld kan
laten.