Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
doorgang van het vlak en de derde projectie van de lijn bepalen.
Het snypunt van deze projectie met dien doorgang zal blijkbaar
ook de derde projectie van het snijpunt van de lyn en het vlak zijn.
Zij in fig. 18 («' 6', a" b") de gegeven lyn en A,„ A,„ de derde
doorgang van het vlak (§ 76, 1ste deel).
Wij zoeken nu eerst de snijpunten van de lijn met het eerste
en tweede projectievlak en de derde projecties van die punten,
waarvan de eene moet liggen in de snijlijn a; ij en de andere in
de as A S. Het snijpunt van de lyn met 't eerste projectievlak zal
O en dat van de lijn met het tweede projectievlak q tot derde pro-
jectie hebben. Door deze beide punten o en 5 is de derde projectie
d" b'" bepaald.
Wij vinden dan p'" als de derde, p' als de eerste en p" als de
tweede projectie van het snypunt van de lijn {a' b', a" b") met een
vlak, dat door de as gaat en met het tweede projectievlak een hoek
vormt, gelijk aan den hoek A„, A„, x.
De projecties van de lijn zyn hier blijkbaar zoo aan-
genomen, dat de lyn het tweede projectievlak beneden
de as snijdt.
§ 28. Was in bovenstaand vraagstuk, in plaats van de gegeven
standhoeken, een punt gegeven, dat in het vlak lag, dan was het
vlak ook bepaald, § 76, 1ste deel.
In dat geval was er geen derde projectievlak noodig geweest. In
fig. 19 zijn de gegevens gelijk genomen aan die in fig. 18, maar
is er in plaats van de standhoeken van dat vlak met de projectie-
vlakken een punt x'x" van het vlak bekend.
Trekken we nu door x'x" een lyn {x'q', x" q") evenwijdig aan
de as, dan zal die lijn in het gegeven vlak liggen en evenwijdig
met de beide projectievlakken loopen. Die lijn zal het eerste pro-
jecteerend vlak A,AA„ van de lijn {a'b',a"b") in het punt ^"snij-
den, dat, gelijk aan den afstand van g" tot de as, boven het punt
g' gelegen is.
Daar de lyn xq in 'i gegeven vlak ligt, is het punt q' q" zoowel
een punt van het gegeven vlak als van het projecteerend vlak A, A A„.
Omdat het gegeven vlak door de as gaat, is het punt A ook een
punt, dat aan 't vlak A, A A„ en aan het gegeven vlak gemeen is.
Beide punten q q" en A liggen dus in de snylijn van de beide
vlakken, waardoor de projecties van deze lijn. bepaald zijn.