Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
Omdat door het punt p een oneindig aantal lijnen in het pro-
jecteerend vlak EFGH kunnen getrokken worden, waarvan slechts
één loodrecht op het vlak ABCD staat, hoewel hun eerste pro-
jecties alle in de lijn G H komen, blijkt uit de rechthoekige
snijding van één van de projecties der lijn met de gelijknamige
doorgangen van het vlak niet, dat de lijn in de ruimte loodrecht
op dat vlak staat.
Wij hebben dus :
Zoo een lijn en een vlak loodrecht op elkander staan , zullen hun
overeenkomstige projecties en doorgangen dit ook doen;
Wanneer de projecties van een lijn rechthoekig staan op de door-
gangen van een vlak, dat niet evenwijdig is aan de as, zoo zal ook
de lijn in de ruimte rechthoekig staan op het vlak.
Staan de doorgangen van een vlak, dat evenwydig aan de as is,
en de projecties van een lyn, rechthoekig op elkander, dan is dit
nog geen bewgs, dat de lijn loodrecht op het vlak staat. In dien
stand van 't vlak, zullen de projecties van alle lijnen, die in een
vlak liggen, dat de as rechthoekig snydt, de beide doorgangen
rechthoekig snijden. In fig. 15 is ABCD het eerste en E F C B
het tweede projectievlak, terwgl het vlak G H K L evenwijdig is
met de as en M N O P rechthoekig daarop staat. Trekt men nu
in dat laatste vlak verschillende lynen, bijv. ab en cd, dan zullen
hun projecties steeds in de lijnen OP en ON vallen, welke
rechthoekig op de doorgangen L K eu G H staan, terwyl er toch
slechts één lijn in het vlak MNOP kan getrokken worden, die
rechthoekig op het vlak G H K L staat.
Oplossing van vraagstukken.
§ 24. Het snijpunt van een lijn en een vlak te bepalen.
Een lijn is de snylijn van haar beide projecteerende vlakken,
§ 38, 1ste deel. Het snijpunt der lyn moet daarom in het vlak en
in de beide projecteerende vlakken der lijn gelegen zijn.
Het eenige punt, dat al deze drie vlakken gemeen hebben, is
het punt, waar de drie vlakken zoowel als hun drie snijlijnen
elkander snyden, zie fig. 14 en 15. In dit punt snijdt dus de lyn
het vlak.