Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
van z naar x loopt, tusschen twee punten der doorgangen en recht-
hoekig op den doorgang B, B staan. Wordt het vlak om zyn eersten
doorgang gewenteld, totdat het in het eerste projectievlak ligt,
dan zal ook die lijn x z volgens zijn ware lengte in dat projectie-
vlak komen en gedurende die beweging rechthoekig op B,B blijven.
De lijn x, z zal daarbij mede een onveranderden stand, met betrek-
king tot de lijn B B„ behouden, en dus zal ook de driehoek x
onveranderd blijven. De hoekpunten «enB, die ia het eerste projec-
tievlak liggen, blijven op dezelfde plaats, terwijl het uiteiade .rj vaa
de neergeslagen lijn xz het neergeslagen hoekpunt, e» B de neer-
geslagen driehoek en x B z^ de gevraagde hoek zal zijn.
Oefeningen.
§ 20. 1. Construeer den hoek met dezelfde gegevens als in de
vorige § fig. 12, indien er bepaald is, dat de hoek aan de andere
ïijd,e van BB zou vallen.
2. Den hoek te vinden, dien de doorgangen van een vlak, dat de
as snijdt, met elkander maken, indien het snijpunt dezer doorgangen
buiten de teekening valt.
Oplossing van vraagstukken.
§ 21. Van een vlak, dat in het eerste projectievlak ligt, is tevens
de eerste doorgang gegeven, waarom het moet gewenteld worden, terwijl
een in H eerste projectievlak getrokken lijn wordt aangenomen, in dat
vlak te liggen. Men vraagt de nieuwe projectie van de lijn en den
tweeden doorgang van 7 vlak, wanneer het vlak om den genoemden
doorgang gewenteld wordt, totdat de standhoek met het eerste projec-
tievlak 45° is.
Nemen wij in fig. 13 B, B voor den gegeven doorgang en a b
voor de gegeven lijn.
De lijn ligt in het vlak, dat is hier, in 'teerste projectievlak,
zoodat haar tweede projectie in de as ligt.
Wordt dit vlak met de lija ab, die daaria ligt, oai de lijn
B, B gewenteld, dan blijft B, B, als eerste doorgang van 't vlak