Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
i 12
b. wanneer de lijnen beide evenwijdig loopen met het tweede pro-
jectievlak ;
c. wanneer beide lijnen evemoijdig loopen met de as;
d. zoo zij evenwijdig zijn met het derde projectievlak.
Oplossing van vraagstukken.
§ 17. Door een gegeven lijn een vlak te brengen, dat met het
eerste projectievlak een gegeven hoek maakt.
De lijn is gegeven, zoodat ook de snijpunten van de lija met de
beide projectievlakken bekend zijn. Dit zijn twee punten van de
doorgangen van het vlak, waarin de lijn ligt. Wij hebben dus nog
slechts één punt van een der doorgangen te zoeken.
Was in fig. 11 (a'b',a"b") de gegeven l^n, dan snijdt zij het
eerste projectievlak in a; en het tweede in ij, zoodat x en ij twee
punten van de doorgangen zgn. Nemen wg in die Ign nog een
punt p' p" aan, dan zal het vlak ook door dit punt moeten gaan.
Wanneer wij nu, evenals in § 75 oefening 4, 1ste deel, op het
eerste projectievlak een kegel denken, waarvan het toppunt in
het punt p ligt en waarvan de hoek, dien de beschrijvende lijnen
met het eerste projectievlak maken, gelijk is aan den hoek, dien
het vlak met het eerste projectievlak maken moet, dan zal het vlak,
dat deze kegel raakt en door de lijn gaat, het gevraagde zijn.
Wij hebben daarvoor in de eerste plaats te construeeren den
doorgang van het kegelvlak met het eerste projectievlak. Hiervoor
trekken we. uit p" een lijn p"o, die met de as een hoek q vormt,
gelijk aan dien, welken het gevraaagde vlak met het eerste projec-
tievlak moet maken. De afstand o r is dan de straal, waarmede,
uit p' als middelpunt, de cirkel moet getrokken worden, die den
doorgang van den kegel met het eerste projectievlak aangeeft.
Zal nu het vlak door de lijn gaan en den kegel raken, dan
moet de eerste doorgang van dat vlak door het punt x der lijn
gaan en den doorgang van het kegelvlak raken. B, B is derhalve
de eerste doorgang, en daar het punt ij van de lijn mede een punt
van den tweeden doorgang van 't vlak is, zal B„ B de tweede
doorgang zijn.