Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
de doorgangen van het vlak niet evenwijdig met de as vallen, maar
toch ook niet binnen het teekenvlak die as snjjden.
Is dit laatste wel het geval, dan heeft men slechts de twee snij-
punten van de lijnen met een der projectievlakken en het snijpunt
van een der lijnen met het andere projectievlak te zoeken, omdat
het snijpunt van een der doorgangen met de as ook een punt van
den anderen doorgang zal zijn.
Zijn de gegevens zoo genomen, dat meerdere snijpunten van de
lijnen met de projectievlakken buiten de teekening vallen, dan kan
men in elk der lijnen een punt aannemen, zoodanig, dat de door
deze punten bepaalde lijn de projectievlakken wél binnen de grens
van het teekenvlak snijdt, en daardoor punten van de doorgangen
van 't vlak vinden. Elke lijn toch, die men door twee punten van
de elkander snijdende lijnen trekt, zal mede in het vlak van die lijnen
liggen.
Is een der lijnen evenwijdig aan een der projectievlakken, dan
zal ook op dat projectievlak de doorgang van het vlak evenwijdig
zyn met de lijn.
Is een der lijnen evenwijdig met de as, dan is ook het vlak
daaraan evenwijdig, en derhalve ook zijn doorgang of zijn beide
doorgangen.
Men kan door het gegeven punt ook een Ign trekken, die even-
wijdig met de gegeven lijn is, en daardoor het gevraagde vlak
bepalen. De doorgangen van dit vlak worden weer bepaald door de
snijpunten van die lijnen met de projectievlakken.
Oefeningen.
§ 16. 1. Door een gegeven lijn, die in den eersten, en een ge-
geven punt, dat in den tweeden ruimtehoek ligt, een vlak te brengen.
2. Door drie gegeven punten een vlak te brengen.
Dit vlak is gemakkelijk te bepalen door het aanbrengen
van de beide lijnen, die de punten twee aan twee ver-
eenigen.
3. Door twee evenwijdige lijnen een vlak te brengen.-
a. als de lijnen met geen der projectievlakken evemoijdig loopen;