Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
door een dito prisma, waarvan de hoogte gelijk is aan | van die
des eersten, terwijl de omtrek beschreven is in een cirkel met
tweemaal grooteren straal. Men vraagt hiervan de horizontale en
verticale projectie, alsmede de nieuwe projecties wanneer dit lichaam
op zijde op het horizontale vlak en niet evenwgdig aan het verticale
projectievlak, is gelegd.
31. De projecties van een schroeflgn te construeeren wanneer
de straal en de hellingshoek dezer schroeflgn gegeven zijn, en de
as loodrecht op het horizontale vlak staat.
32. Een schroef met vierkanten draad te projecteeren.
33. Een schroef met driekanten draad te projecteeren.
34. Wanneer de horizontale projecties van eenige punten op het
oppervlak van een bol gegeven zgn, vraagt men hunne verticale
projecties te bepalen, en omgekeerd.
35. Op het oppervlak van een bol punten aan te geven, die
zich op gegeven afstanden van elk der beide projectievlakken be-
vinden.
36. De punten te bepalen, waarin een willekeurig aangenomen
rechte Ign, een gegeven bol snijdt.
37. De doorsnede te bepalen van een bol met een vlak, dat
loodrecht op het horizontale vlak staat.
38. Indien het middelpunt en een punt van de oppervlakte van
een bol gegeven zgn, den bol te projecteeren
39. Een vlak aan te geven, dat loodrecht op het horizontale
vlak staat en met het verticale een hoek van 45° maakt. Eveneens,
wanneer het vlak loodrecht op het verticale vlak staat en met
het horizontale een hoek van 22^" maakt.
40. Twee vlakken te bepalen, waarvan het eene evenwgdig is
aan 't verticale en het andere aan 't horizontale projectievlak.
41. Een vlak te construeeren, dat evenwgdig met de as loopt
en met het horizontale vlak een hoek van 221° vormt.
42. Het vlak te bepalen, dat door twee elkander snijdende
Ijjnen gaat ; de lijnen hiervoor in verschillende standen aan te nemen.
43. De doorgangen van een vlak te bepalen, dat door twee
evenwgdige lijnen gaat.
44. De doorsnede te construeeren van twee cirkelcilinders met
ongelgken straal, wier assen elkander snijden en evenwijdig met
één der projectievlakken loopen.