Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
In fig. 12 ligt daarom ook de lijn, die van x naar z zou loopen
eu dus bet eerste projectievlak in den eersten en het tweede in den
tweeden doorgang van het vlak A, A A„ zou snjjden , in het vlak
A, A A„.
Oefeningen.
§ 14. 1. De tweede projectie van een punt te bepalen, dat in
eén gegeven vlak ligt, en waarvan de eerste projectie gegeven is:
a. zoo het vlak als in fig. 13 genomen is en de eêrsle projectie
van het punt binnen den hoek van den eersten doorgang en de as ge-
legen is;
b. soo het vlak als boven gegeven is, maar de eerste projectie
buiten genoemden hoek ligt;
0. wanneer het vlak eveniuijdig is met de as;
d. wanneer het vlak loodrecht op het tweede projectievlak staat en
met het eerste een hoek van 45° maakt.
2. Te onderzoeken, of een gegeven punt in een gegeven vlak ligt,
als het vlak is aangenomen volgens oefening 1, § 79, ls<e deel.
Oplossing van vraagstukken.
§ 15. Door een gegeven lijn en een punt buiten die lijn een vlak
te brengen.
Wg nemen daarvoor in fig. 10 {a'b',a"b") als de gegeven Ign
en p'p" als het gegeven punt aan.
Zoo men nu ergens in de lijn een punt s' s" aanneemt en dan
door de punten p'p" en s's" een lijn {d'c',d"c") trekt, dan zal het
door de beide lijnen (a'b',a"b") en (d'c', d" c") gebrachte vlak het
gevraagde zijn.
Omdat de beide sngpunten der lijnen met het eerste projectievlak
(r en ij) zoowel als die met het tweede projectievlak (e en g) in
de doorgangen van het vlak moeten liggen (§ 13), zullen B, B, en
B„ B„ de beide doorgangen van het gevraagde vlak moeten zijn en
dan verlengd, in één punt der as samenkomen.
In fig. 10 zijn de lijnen en het punt zoodanig aangenomen, dat