Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
7. Den afstand van twee gegeven punten te construeeren.
8. In een gegeven lijn een punt te vinden, dat van een gege-
ven punt in die lijn op een gegeven afstand verwyderd is.
9. De projecties te bepalen van een gelijkbeenigen driehoek,
die loodrecht op het horizontale vlak staat. Een van de zyden ligt
in genoemd vlak, maar is niet evenwijdig met de as.
10. Een gelijkzijdige driehoek, die op het horizontale vlak ligt,
wordt om een zijner zijden gewenteld, totdat zijn vlak een gege-
ven hoek met dat projectievlak maakt. Men begeert de projecties
van dezen driehoek in zijn nieuwen stand.
11. Een regelmatige zeshoek te projecteeren, die loodrecht op
het horizontale vlak staat en wiens vlak met het verticale vlak een
hoek van 22^° maakt.
12. Bovenstaand vraagstuk te beantwoorden, wanneer de zeshoek
in vooroverstaanden stand moet geplaatst zjjn.
13. Een veelhoek, die op het horizontale vlak ligt, wordt om
een zijner zijden gewenteld, totdat zijn vlak een gegeven hoek met
het horizontale vlak maakt. Men begeert de projecties in dezen
nieuwen stand.
14. De projecties te bepalen van een kwadraat, zoodanig op
een zijner hoekpunten geplaatst, dat de zijden, die in dat hoek-
punt samenkomen, gelyke hoeken met het grondvlak maken en de
horizontale projectie van dat kwadraat 45» met de as maakt.
15. De nieuwe projecties van dit kwadraat te construeeren,
indien het onder een hoek van 45" voorover helt.
16. De in vraag 13 en 14 opgegeven constructies uit te voeren
met een vijfhoek.
17. Een veelhoek, die op het horizontale projectievlak ligt, wordt
om een zijner diagonalen gewenteld, totdat zijn vlak een gegeven
hoek met dat projectievlak maakt. Bepaal de projecties van dien
veelhoek in zijn nieuwen stand.
18. Een op het horizontale vlak gelegen kromlynige figuur
beweegt zich om een in dat vlak getrokken lijn zoo lang opwaarts,
totdat haar vlak een gegeven hoek met het horizontale vlak vormt;
bepaal haar beide projecties in dezen stand.
19. Door een gegeven punt een lijn te trekken, die evenwijdig
loopt met het verticale vlak en een gegeven hoek maakt met
het horizontale vlak.