Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
54. Door een willekenrig aangenomen lijn een vlak te brengen,
dat een gegeven bol raakt.
55. Door een gegeven lijn, die loodrecht op het tweede pro-
jectievlak staat een vlak te brengen, die een gegeven bol raakt.
56. Uit een gegeven punt als middelpunt een bol te beschrijven,
die een gegeven bol raakt.
57. Er zijn gegven: drie elkander snijdende bollen; bepaal het
punt, dat aan alle drie bollen gemeen is.
58. Van een drievlakshoek zijn twee zijden met den standhoek
over een hunner gegeven. Construeer de derde zijde.
Beantwoord het vraagstuk ook, als de vlakke hoek of zijde, die
aan den gegeven standhoek grenst recht is en ook als de vlakke
hoek over den gegeven standhoek recht is.
59. Wanneer er is aangenomen een plat vlak en een bol, be-
paal dan de sngpunten van den bol met een lijn, die door 't mid-
delpunt van den bol moet gaan en rechthoekig op 't gegeven
vlak staat.
60. Wanneer er een lyn en een punt buiten die lijn gegeven
zyn, vraagt men door dat punt een lijn te trekken, die een be-
paalden hoek met de gegeven lijn maakt.
61. Een in het eerste projectievlak gelegen kromme lijn wordt
aangenomen als de eerste projectie van een lyn, die in een gege-
ven plat vlak ligt. Men vraagt de tweede projectie van deze lijn
en haar ware grootte en vorm.
62. De doorsnede te bepalen van een gegeven kromme lijn,
met een willekeurig aangenomen plat vlak.
63. Indien een gesloten kromme lyn als richtlyn en een rechte
lijn als richting der beschryvende lijnen van een cilindervlak ge-
geven zijn, vraagt men de beide doorgangen van het cilindervlak
met de projectievlakken.
64. Er is gegeven een cilinder, waarvan de beschryvende lynen
met geen der beide projectievlakken evenwydig loopen. Trekt men
nu in de eerste projectie een willekeurig kromme lyn als de projectie
van een lijn op 't oppervlak van den cilinder, dan wordt van deze
lijn de tweede projectie gevraagd.
65. Een willekeurig aangenomen rechte lijn is gegeven als de
as van een cilinder, wiens straal bekend is. Men vraagt de door-
gangen van het cilindervlak met de beide projectievlakken.
8