Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
projectie van een der diagonalen en de doorgangen van 't vlak van
't vierkant gegeven zyn.
12. Het snypunt te vinden van een gegeven lyn met een vlak,
dat door de as en een bepaald punt gaat.
13. Den hoek te construeeren tusschen de as en een lijn, die
met geen der projectievlakken evenwydig loopt en de as kruist.
14. Een kubus ligt met drie zijner zyvlakken in de drie pro-
jectievlakken. Projecteer dezen kubus op een vlak, dat van de
drie assen, uit hun snypunt gemeten, gelijke stukken afsnijdt.
15. In de as een punt te bepalen, dat even ver van twee wille-
keurig aangenomen vlakken verwijderd is.
16. Van een gelijkbeenigen driehoek is één hoekpunt in de as
en een tweede in 't verticale vlak gelegen; bepaal het derde hoek-
punt, zoo men weet dat dit in 't eerste projectievlak moet liggen.
17. Wanneer er gegeven is een vlak, en in dat vlak een lijn
als de diagonaal van een vierkant, dat in dat vlak ligt, wordt de
projectie van dat vierkant gevraagd.
18. Den afstand van twee evenwijdige vlakken te bepalen.
19. Door een gegeven punt een vlak te brengen, dat loodrecht
op een willekeurig aangenomen lyn staat.
'20. Den standhoek te construeeren van twee willekeurig aan-
genomen vlakken, die de as snyden.
21. Gegeven drie punten, de lijn te bepalen, waarin elk punt
even ver van die drie punten verwyderd is.
22. Op een gegeven bol een punt aan te nemen, dat op een
gegeven hoogte boven 't eerste projectievlak ligt.
23. De snypunten te bepalen van een gegeven lijn met een
gegeven bol.
24. De doorsnede van een gegeven bol met een willekeurig
aangenomen vlak te construeeren.
25. Er is gegeven een willekeurig aangenomen vlak en een punt
buiten dat vlak. Wanneer nu dat punt wordt aangenomen als het
middelpunt van een bol, die het vlak raakt, vraagt men de pro-
jecties van dien bol.
26. Bepaal de doorsnede van twee bollen volgens §71 en even-
eens, door gebruik te maken van snydende vlakken , die evenwijdig
zyn aan een der projectievlakken.
27. De lengte te bepalen van de koorde van een gegeven bol.