Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
In die teekening verkrggen al de ribben hun ware lengte.
Het ontstaan van zoodanige afbeeldingen kan zeer eenvoudig duidelijk
gemaakt worden. Neemt men een kubus in werkelijkheid en plaatst
deze met een der zijvlakken tegen een plat teekenvlak, dan kan
men de vier hoekpunten, die op dat teekenvlak liggen, daarop
aangeven. De vier hoekpunten van 't voorvlak kan men op het
teekenvlak projecteeren door lynen, die evenwydig loopen en met
dat vlak hoeken van 45° maken.
De afbeeldingen van de vier hoekpunten, die in het teekenvlak
liggen, blijven op de plaats der oorspronkelyke punten, terwyl de
projecteerende lynen, die uit de vier voorste hoekpunten naar het
teekenvlak loopen, de vier andere hoekpunten in de teekening
bepalen.
Omdat de projecteerende lynen hoeken van 45° met het teeken-
of projectievlak maken, zullen hun projecties op dat vlak even
lang zijn als de afstand van het werkelyke punt vóór het projectie-
vlak, d. i., als de lengte van de ribbe van den kubus.
De richting der projecteerende lijnen kan hierbij willekeurig
genomen worden, zoo zij maar evenwydig zyn en hoeken van 45° met
het projectievlak maken. Men neemt die in den regel zoo aan, als
voor het in teekening brengen van fig. 59 is opgegeven; in dat
geval worden de boven-, onder- en zijvlakken alle even breed. Voor
alle lichamen, die uit rechthoekig op elkander staande vlakken be-
staan , zooals dit met de voorwerpen uit het dagelyksch leven veelal
het geval is, kan deze wyze van voorstelling zeer geschikt worden
toegepast. In vele gevallen, vooral waar de axonometrische projectie
of de perspectievische teekenwijze niet voldoende kan of moet ver-
klaard worden verdient het zeker aanbeveling, den leerling met
de scheefhoekige projectie bekend te maken.
Van de scheefhoekige projectie is wel gebruik gemaakt bij het
in teekening brengen van vestingwerken, waardoor hieraan ook wel
de benaming van cavalerie-perspectief wordt gegeven.