Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
dezer lijnen, tusschen een hoekpunt van den driehoek en de over-
staande zijde de lijnen ao, «lO en a^o trekken. Nu gaan we voor elk
dezer lijnen dezelfde bewerking toepassen als in fig. 57 voor de lijn
a 0 heeft plaats gehad en vinden daardoor voor iedere as de afzon-
derlijke verhouding tusschen de werkelijke lengte en haar projectie.
Zijn die verhoudingen gevonden, dan kan men het voorwerp,
met inachtneming van de noodige verkleining voor elke lyn, die
evenwijdig is aan een der assen, in teekening brengen zooals dat
vroeger is verklaard.
Heeft de driehoek aa^a^ een willekeurigen vorm, dan zal er voor
al de assen een verschillende verhouding gevonden worden, zoodat
er eene voorstelling volgens trimetrische projectie verkregen wordt.
Is die driehoek gelijkbeenig, dan zal men voor twee der assen
dezelfde verhouding hebben en voor de derde een andere; men
verkrggt dan een mono-dimetrische projectie van het voorwerp.
In plaats van eerst den driehoek aan te nemen en daarin de
assen te trekken, kunnen ook eerst de assen willekeurig worden
aangenomen, als men maar zorgt, dat alle hoeken daarbg grooter
dan 90° zijn. Daarna kan men den driehoek aanbrengen, waarbij
elke zijde loodrecht moet genomen worden op de daartegenover lig-
gende as, om verder de verhoudingen te bepalen.
Scheefhoekige projectie.
§ 121. Onder scheeve of scheefhoekige projectie wordt nog een
andere wijze van projecteeren verstaan, waardoor vele lichamen op
zeer eenvoudige manier zoodanig kunnen worden voorgesteld, dat
het geheele voorwerp door ééne projectie bekend is.
Men verkrijgt bijv. op de volgende wgze een voorstelling van
een kub\is in scheefhoekige projectie.
Construeer, zie fig. 59, een vierkant ab cd; trek uit de hoek-
punten van dat vierkant lijnen, die evenwijdig met een der diago-
nalen van 't vierkant loopen en waarvan de lengte gelijk is aan
die der zijden van 't vierkant; beschrgf het vierkant e ƒ /j, dat de
uiteinden van deze lijnen tot hoekpunten heeft.
Neemt men van de alzoo ontstane teekening een van de beide
vierkanten als het zichtbare of voorvlak, en dus het andere als het
onzichtbare of achtervlak aan, dan zijn de onzichtbare lijnen bepaald
en zal men deze teekening dadelgk voor de afbeelding van een
kubus erkennen.