Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
Om dit gebrek te voorkomen en ook om meer vrijer te zijn om
het voorwerp van deze of geene zijde meer te doen uitkomen,
geeft men aan het projectievlak ook wel een anderen stand.
Bij de isometrische projectie hebben wij het platte vlak, waarop
het voorwerp geprojecteerd zou worden, zoodanig geplaatst, dat de
ribben van den drievlakkenhoek, die de drie hoofdafmetingen aan-
geven , gelijke hoeken met dat vlak maakten. De lengte-verhou-
dingen van die ribben tot hun projecties is dan voor alle drie
hoofdrichtingen gelijk.
Denkt men zich het prisma weer op de vroeger bepaalde wijze
in den drievlakkenhoek of den hoek van de kamer geplaatst, dan
kan het projectievlak ook zoo aangebracht worden, dat het al de
ribben op ongelgke afstanden van het hoekpunt sngdt, zoodat de
ribben van den drievlakkenhoek ongelijke hoeken met het pro-
jectievlak vormen. In dit geval is dus ook de verhouding tusschen
de Ignen van het voorwerp, die evenwijdig met de assen loopen,
met hun projecties op dat vlak voor elk der drie hoofdafmetingen
ongelijk. Men noemt dit een trimetrische of anisometrische (ongelgk-
matige) projectie.
Het projectievlak kan ook zoo geplaatst zgn, dat het twee der
ribben op gelijke afstanden en de derde ribbe op een anderen afstand
van het hoekpunt van den drievlakkenhoek sngdt. In dat geval
hebben de lijnen van het voorwerp, die evenwijdig met de assen
loopen, volgens twee afmetingen gelijke verhouding. Men noemt
deze teekenwgze mono-dimetrische (in twee richtingen gelgkmatige)
projectie.
§ 120. Wil men van een dezer twee bewerkingen gebruik
maken, dan is het noodzakelijk eerst de verhoudingen te kennen,
waarnaar elke Ign, die evenwgdig is aan een der assen, door haar
projectie verkleind wordt.
In § 113 hebben we gezien, hoe men door constructie de verhou-
ding kan vinden tusschen de isometrische projectie en de ware lengte
van isometrische Ignen. Op dezelfde wijze vinden wij die ook hier.
Neemt men een willekeurigen driehoek aan en trekt daarin uit
elk der hoekpunten een lijn, die loodrecht op de overstaande zijde
van den driehoek staat, dan zullen die drie lijnen in één punt
samenkomen. Noemen we dezen driehoek, evenals in fig. 57,
a tti aa en het sngpunt der Ignen x, dan kunnen • we hier op elk