Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
diagonalen van 't vierkant en twee lijnen, die door de snijpunten
van de diagonalen en den cirkel gaan en evenwijdig met een der
assen loopen, dan kan van dit vierkant met al de daarin liggende
rechte lijnen, de isometische projectie gemakkelijk bepaald worden.
Men heeft dan acht punten van de ellips, en dat is veelal voldoende
om die verder uit de hand te trekken.
§ 118. Voor kegels en piramiden heeft men de projecties van
het toppunt en het grondvlak te bepalen. Bij de eerste trekt men
dan nog uit dat toppunt de beide raaklijnen aan het grondvlak en
bij de laatste uit dat toppunt de ribben naar de hoekpunten van
het grondvlak.
Bij prisma's en cilinders bepaalt men eveneens eerst grond- en
bovenvlak, om deze door het aanbrengen van de raaklijnen of
ribben te voltooien.
De isometrische projectie van een bol is blijkbaar altijd de projectie
een groote cirkel van die bol. Zij is de projectie van dien cirkel,
welke gelegen is in het platte vlak, dat door het middelpunt van den
bol gaat en evenwijdig is met het vlak, waarop geprojecteerd wordt.
Hiervoor bepaald men eerst de isometrische projectie van het mid-
delpunt van den bol. Wordt in de isometrische teekening de ver-
kleining niet toegepast, dan mag ook voor dezen cirkel, die hier
de projectie van den bol moet aangeven, de ware lengte van den
straal des bols niet gebezigd worden. Wij zouden dan, evenals
ook reeds bij den cirkel is opgemerkt, alle andere maten vergrooten
en die van den bol onveranderd laten. In dat geval is het dus
noodig de middellijn van den cirkel te vergrooten naar verhouding
zooals de lijnen van het voorwerp, die evenwijdig aan de assen zijn,
door hun projecties vergroot worden voorgesteld.
Trimetrische- en Mono-dimetrische -projectie.
§ 119. Hoewel de isometrische projectie in vele opzichten een
zeer duidelijke voorstelling van een voorwerp geeft, waarin ook de
ware vorm gemakkelgk te zien of af te leiden is en het in teeke-
ning brengen volgens eenvoudige regels plaats heeft, kan het in
sommige opzichten toch lastig zijn, daarmede het doel te bereiken.
Dit is bijv. het geval met de door ons geprojecteerde kubus.
Wij kregen toen als afbeelding een regelmatigen zeshoek met een
middelpunt en drie in dat punt samenkomende lijnen. De voor-
stelling van het lichaam is in dat geval niet duidelijk.