Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
De projecties der beide middellijnen van den cirkel, welke even-
wijdig met twee hoofdrichtingen of isometrische assen loopen, zullen
elkander in de pi-ojectie van het middelpunt van den cirkel snijden,
gelijke lengte hebben en, evenals de projecties der assen, hoeken
van 120 en 60 graden met elkander maken. De verhouding van
hun ware lengte tot die hunner projecties is mede gelgk aan die
tusschen de ribben, waaraan zij evenwijdig zijn, en hun projecties.
Trekt men in den oorspronkelijken cirkel twee middellonen,
waarvan ieder twee der hoeken van bovenstaande middellijnen
middendoor deelt, dan zullen de projecties van deze diameters de
beide assen van de ellips zgn, die de projectie van den cirkel is.
Een dezer projecties staat loodrecht op een der isometrische
assen; zij is de projectie van den diameter des cirkels, welke even-
wijdig met het projectievlak loopt. Die projectie is dus gelijk aan
de lijn zelve en zal de groote as van de ellips zijn. Uit de even-
wijdigheid van dezen diameter met het projectievlak blijkt, dat de
diameter, welke rechthoekig op dezen staat, zich het kortst van alle
zal projecteeren, en deze projectie bijgevolg de korte as van de
ellips zal zgn. Die projectie zal evenwijdig met een der isometri-
sche assen loopen.
Wij hebben nu nog de verhouding der lengte tusschen de mid-
dellijn, die de korte as tot projectie heeft, en de korte as te be-
palen. Deze is blijkbaar gelijk aan de verhouding tusschen de ribbe,
waarvan de isometrische projectie evenwijdig loopt met die van de
middellijn, en haar isometrische projectie. Die verhouding kan ook
hier door constructie gevonden worden, evenals dit voor de ribbe
a X van het prisma geschied is.
Wordt bij het bepalen van de isometrische projectie, zooals dit
veelal gebruikelijk is, de verkleining der lijnen niet in aanmerking
genomen, dan moet men bij den cirkel, de lange as der ellips,
naar verhouding van de werkelijke lijn tot haar projectie, vergrooten,
om deze, naar denzelfden maatstaf van al het andere vergroot voor
te stellen.
Men kan voor het bepalen van de isometrische projectie van een
cirkel ook om den cirkel een vierkant beschrijven, waarvan de zijden
evenwijdig zijn met de assen. Trekt men dan in dien cirkel de
twee middellijnen, waarvan de eindpunten in de raakpunten van
den cirkel en de zgden van 't vierkant komen, vervolgens de beide