Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
Heeft men die projecties in den driehoek bepaald, dan kunnen
de isometrische assen worden aangenomen, bgv. de Ignen gh, gc
en gf of de «-as, i}'-as en ^-as in fig. 56, waarby de a;-as en y-as
een hoek van 120° vormen, terwijl de ^-as dien hoek middendoor
deelt. Om nu de isometrische projectie van het in fig. 58 aangenomen
punt q te bepalen, trekt men uit dat punt de beide lijnen qm en
qn rechthoekig op de beide beenen van den rechten hoek.
De afstanden x m en xn moet men dan uit het hoekpunt g van
de isometrische assen op de ar-as en ?)"-as uitzetten. In onze teeke-
ning zouden we dan de punten 6 en c verkrijgen. Uit het punt b
trekt men dan een lyn evenwgdig aan de z}'-as en uit c een even-
wijdig aan de a;-as. Het ontmoetingspunt x van deze beide lijnen
zal dan de isometrische projectie van het punt q zijn. Lag liet
punt q bijv. ter hoogte van gf boven den grond, dan kan die
hoogte in 't algemeen onmiddellijk op de ?-as worden uitgezet, en
uit dat hoogtepunt /", even.ils voor het grondpunt is opgegeven, het
punt a, als isometrische projectie van het punt q bepaald worden.
Is het grondpunt x eerst gevonden, dan is het duidelijk, dat die
hoogte g f dadelgk op de Ign x a kan worden overgebracht.
Door de projecties van alle hoekpunten te bepalen en deze
overeenkomstig die van het lichaam door Ignen te vereenigen, ver-
krggt men de gewenschte isometrische projectie van het voorwerp.
Voor het bepalen van kromme lijnen kan men in het algemeen
de isometrische projectie van zooveel punten van die kromme be-
palen als voor de nauwkeurigheid wordt noodig geacht, om daar-
door de kromme Ign uit de hand te trekken.
§ 117. De projectie van een cirkel kan ook hier alleen dan een
cirkel zijn, als haar vlak evenwgdig is met het projectievlak, en
een rechte lijn, wanneer haar vlak loodrecht op het projectievlak
staat. In alle andere gevallen is de projectie van een cirkel een
ellips.
Ligt de cirkel in een vlak, evenwijdig aan een der zgvlakken van
den drievlakkenhoek, zooals het geval zal zijn, wanneer zg in een
der eindvlakken of zijvlakken van het door ons geprojecteerde prisma
ligt, dan wordt haar projectie een isometrische ellips genoemd.
De cirkels liggen in dat geval alle in vlakken, die even groote
hoeken met het projectievlak maken; hun projecties moeten alle
gelijkvormig zgn.