Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
O. Wij hebben dan a o als hypothenusa van een rechthoekigen drie-
hoek, die de lijnen, waarvan hier a x en ox de projecties zijn, tot
rechthoekszijden heeft. Slaan wij, zie fig. 57, dezen driehoek in
het grondvlak neer, door op A O een hal ven cirkel te beschrijven,
uit X een loodlgn op A O op te richten, die den boog in een punt
xx ontmoet en de lijnen O te, en A a3i te trekken, dan verkrijgen
we A Xj als de werkelijke lengte van de lijn, die hier door haar
projectie a x gegeven is.
Wy hebben bij het in teekening brengen van het prisma aan al
de projecties der ribben, dus ook aan ox, de ware lengte der ribben
gegeven. Het prisma is door deze teekening derhalve naar verhou-
ding van de lijnen A x, en ax vergroot voorgesteld.
Denken we, met het oog op de door ons in fig. 56 gevormde
teekening, den drievlakkenhoek, die x tot hoekunt en xa, xh en
xc tot ribben heeft, zoodanig geplaatst, dat het vlak xchg hori-
zontaal ligt, dan zullen de beide andere zijvlakken, en ook de daar
tusschen gelegen ribbe xa, verticaal staan. De stand der drie
vlakken komt dan overeen met die van den vloer en de beide zy-
wanden van een rechthoekige kamer. Plaatst men nu het piüsma
in den hoek van de kamer op den vloer met twee der zijvlakken
tegen de beide samenkomende muren, en het projectievlak vóór het
prisma, zoodanig dat dit vlak de drie ribben snijdt op geljjke afstanden
van het hoekpunt van de kamer, dan zal het prisma, op dit vlak
geprojecteerd, de door ons gevonden teekening tot afbeelding hebben.
Wij hebben die teekening dan zoo te plaatsen, dat de lijn a x,
waarop de hoogte-afmeting is overgebracht, in verticalen stand der
teekening, verticaal staat. In dat geval moeten de zijvlakken hefg
en edfg en het bovenvlak zichtbaar worden voorgesteld, zoodat
de ribben xa, xh en xc moeten gestippeld worden.
Volgens onze redeneering over 't ontstaan van deze projecties,
maakten de drie lynen, die de hoofdrichtingen aangaven , onder-
ling dezelfde hoeken. Wy kwamen by die bewerking het eerst tot
het teekenen van de onzichtbare lijnen. Veelal handelt men daarbij
juist andersom en komt dan tot hetzelfde resultaat.
In plaats van de door ons aangenomen stand der lijnen xa,
xai en xa2, trekt men dan twee lijnen in de richtingen der lijnen
gh en gc, die met elkander een hoek van 120° maken en deelt
dien hoek door een derde lijn g f middendoor.