Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
Stellen we, naar de een of ander eenheidsrnaat, voor de prisma
de hoogte op 'ó, de breedte op 2 en de dikte op 1 dezer deelen
en noemen wg nu het punt, waar de drie lijnen samenkomen x,
dan maken we x a — S, xh—1 en xc ~ l deel. Daarna con-
strueeren we in die teekening de volgende parallelogrammen; in
de eerste plaats ax cd en axh e; daarna e a df en b x cg; en
verder nog door f met g te vereenigen dcg f en eb g f. De teeke-
ning geeft nu een afbeelding van het prisma, volgens boven be-
schreven wijze in projectie gebracht.
Die afbeelding heeft veel van een perspectievische voorstelling,
maar de ribben, die in werkelijkheid evenwijdig loopen, doen dit
in deze teekening ook, terwgl hier tevens tusschen hun lengten
dezelfde verhouding bestaat als dit in de werkelijkheid het geval
is; deze beide eigenschappen komen niet bij een perspectievische
teekening voor. Men noemt deze teekening een isometrische (gelijk-
matige) perspectief of projectieteekening. Het woord perspectief wordt
hier toegepast, omdat deze teekening van een voorwerp meer op
een perspectievische dan op een gewone projectie-afbeelding gelijkt.
Met het oog op de opgegeven wordingswijze zal evenwel de bena-
ming van isometrische projectie wel de beste zijn.
§ 115. Wil men nu ook de verhouding kennen, waarnaar de
ribben in deze teekening vergroot zijn voorgesteld, dan kan deze op
de volgende wijze gevonden worden.
Wg hebben bij de bespreking over het ontstaan van deze teeke-
ningen gezien, dat de verhouding, tusschen de projecties en de
ware lengte dezer ribben, voor alle dezelfde is; dat de .lijnen x a,
xb en xc of xa, .ra, en x a.^ de projecties zijn van de drie i-ibben,
tusschen onderling rechthoekig op elkander staande vlakken gelegen
en dat deze ribben alle gelijke hoeken maken met het vlak, waarop
geprojecteerd wordt. Hieruit volgt, dat, zoo wij op de drie aange-
nomen hoofdlijnen, zie fig. 57, gelijke lengten xa, xa^ en xa^ af-
zetten , de gelijkzijdige driehoek a a, a^ het grondvlak van een pira-
mide zal zijn, waarvan x de projectie van het toppunt is, terwijl
de drie opstaande ribben alle even lang zijn en in x rechthoekig
op elkander staan.
De lijn a .e is hier gelgk aan de projectie van een der ribben
van het prisma. Om nu de ware lengte van de lijn te bepalen, die
in dit geval ax tot projectie heeft, verlengen we ax tot het punt