Boekgegevens
Titel: Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Auteur: Berghuis, F.Lz.
Uitgave: Arnhem: K. van der Zande, 1890
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. FOL 531
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202561
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Beschrijvende meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschrijvende meetkunde: tweede deel
Vorige scan Volgende scanScanned page
./ -
staande afmetingen: lengte, breedte en dikte. Plaatst men een zoo-
danig voorwerp, bijv. een rechthoekig prisma, met een der hoek-
punten op een plat vlak en wel zoo, dat de drie in dat hoekpunt
samenkomende ribben gelijke hoeken met dat vlak vormen, dan
zullen ook al de overige i-ibben daarmede dezelfde hoeken maken.
Projecteert men dus dat voorwerp in dien stand op de gewone wijze
op dat vlak, dan zullen alle ribben zich volgens dezelfde maat ver-
kleinen. Dit is niet alleen het geval met de ribben van het prisma,
maar al de lijnen, die evenwgdig met die ribben loopen, zullen in
die teekening in dezelfde verhouding verkleind worden. De hoeken,
welke de projecties van drie in hetzelfde hoekpunt samenkomende
ribben in bovenstaand geval met elkander maken, zullen blijkbaar
alle even groot zijn. Elk dezer hoeken moet dus Vs ^^n 360°, d. i.
120° bevatten.
Door het beantwoorden van vraag 14 der gemengde vraagstuk-
ken verkr^en wij zoodanige projectie van een kubus. Die kubus
staat dan met een zgner diagonalen loodrecht op het vlak, waarop
zij geprojecteerd wordt, en de omtrek van de projectie is een regel-
matige zeshoek. De projecties van de drie ribben, die in de assen
liggen, zullen gelgke hoeken met elkander maken en mede de pro-
jecties van de drie assen op dat aangenomen projectievlak zgn.
Wij kunnen dus, zie fig. 56, drie lijnen, xa, wa^en xa^ trek-
ken, die in één punt samenkomen waarbij de gevormde hoeken
even groot zijn, en deze drie lijnen als de projecties van drie ribben
aannemen van drie onderling rechthoekig op elkander staande
vlakken, waarvan alle ribben gelijke hoeken met het vlak van pro-
jectie maken. Alle lijnen van bepaalde lengte, die in de ruimte
evenwgdig loopen met deze ribben, zullen zich op dit projectie-
vlak ook even veel verkleind projecteeren als de deelen van de rib-
ben zelve.
Daar de teekening, bij deze regelmatige verandering van al die
lijnen, denzelfden vorm van het voorwerp blijft aangeven en door
de werkelijke lengte der lijnen voor hun projecties aan te nemen,
het lichaam alleen wat vergroot wordt voorgesteld, laten we die
verkleining eerst buiten beschouwing.
Zijn dan de bovengenoemde drie lijnen, welke onderling gelijke
hoeken met elkander maken, getrokken, dan kunnen daarop de
hoogte-, breedte- en dikte-afmetingen onmiddellijk uitgezet worden.