Boekgegevens
Titel: De kleine papierwerkers
Deel: I: Wat men van een stukje papier al maken kan : het vouwen
Auteur: Calcar, Elise van
Uitgave: Amsterdam: K.H. Schadd, 1866
[3e dr.?]
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 10062
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202482
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine papierwerkers
Vorige scan Volgende scanScanned page
Aan den liuiselijken haard.
Het huisgezin van den heer W. \vas in den volsten zin des woords
een druk gezin. Mijnheer had het druk. — Mevrouw had het
druk — de meiden hadden het druk — de bel had het druk — de
deuren hadden het druk — de trappen hadden het druk — het for-
nuis had het druk____ Drukte woelde van den kelder tot den zolder,
van de voordeur tot de tuindeur — maar het drukste van alles was
het op de kinderkamer! die bevolkt was door zeven aardige woel-
waters , die van den ochtend tot den avond zich zelf in de gj-mnastie
les gaven — wel een beetje in den wilde — wel eens dat er een
buil aan een hoofdje, een blaauwe plek op een beentje gezien werd —
maar wat zou men er aan doen? Zij waren redelijk gezond en vol
levenslust en dartelheid. — Soms merkte de zorgvuldige moeder het
echter op, dat niet al hare kinderen even sterk schenen en sommigen
veeleer overspannen dan natuurlijk opgewekt waren :zij vei-vielen vaak
in ontembare uitgelatenheid, die niets ontzag en in tranen eindigde —
oVer het algemeen konden zij des avonds den slaap maar niet vatten.
Tot laat in den nacht moest zij met hen tobben — en dan schokten
en trilden zij nog alsof ze stuipen hadden.
»De kinderen moesten tegen den avond zoo wild niet zijn," ver-
maande zij aan de kindermeid. — Deze beloofde dat zij haar best
zou doen, maar wist er geen ander middel op dan de jongens prente-
boekjes en de meisjes een naaldwerkje te geven. — Die proef was ge-
nomen, maar de uitkomst bevredigde niet — want het hoofdje van
den negenjarigen knaap, die den geheelen avond had zitten lezen,