Boekgegevens
Titel: De kleine papierwerkers
Deel: I: Wat men van een stukje papier al maken kan : het vouwen
Auteur: Calcar, Elise van
Uitgave: Amsterdam: K.H. Schadd, 1866
[3e dr.?]
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 10062
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202482
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine papierwerkers
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
45
punt zamen komen. Deze puntjes slaat ge buitenwaarts, enkel, dub-
bel, driedubbel — binnenwaarts met een, tAvee , drie plooijen. Slaat
ze in , zoodat gij scherpe hoeken tusschen elk vakje verkrijgt — of
zoodanig dat er een vierkant in het midden komt, omringd van stomp-
hoekige driehoeken — enz. enz.
Het kunst A B is geen gemakkelijke taak — en alleen door groote
zeer handige kinderen te volbrengen. — Men moet zich de letter ,
die men maken wil goed voorstellen en uittellen hoeveel malen de
lijnen van rigting veranderen, want voor elke lijn moet een inslag
in het papier genomen worden.
Neemt een vierkant blaadje, vouwt het dubbel als fig. 4 PI. I.—
Vouwt dat dubbele papier nu met de plooien van fig. iO PI. II en
knijpt er de vouwen goed in.
Trekt het vouwsel nu open , door met de eene hand al de binnenste,
met de andere al de buitenste plooijen te vatten — dan krijgt ge de
V. — Neem nu een blad dat een derde langer is dan het voor-
gaande en vouw het in drieën eer gij de plooijen legt. — Trekt gij
nu de beide zijden voorzigtig uit, dan komt de N of de Z.
Neemt nu een blad dat tweemaal zoo groot is als uw eerste en slaat
de kanten tot op het midden tegen elkander toe — vouwt het nu om
en plooi het vier dubbele blad — door de zijden uit te trekken krijgt
gij M en W.
Het vouwblad moet breed genoeg zijn om 6 of 8 plooijen te leggen
elk van een duim tot andei half duim breedte : het papier dient dus
voor de letters ongeveer twee i)alm breed te zijn. Maakt men de
letters acht duim hoog — dan moet men voor de V een lengte van
zestien duim, voor de N vier en twintig duim en vooi- de M twee en
dertig duim nemen. Maakt u eerst de gemakkelijkste letters eigen ;
zij klimmen op in moeijelijkheid als gij deze orde volgt I J L V N
ZMAVCUTYFAPB — wie zich deze heeft eigen gemaakt;
zal voor de overige allengs ontdekken , hoe men de inslagen nemen
moet.
Die zoekt zal vinden.