Boekgegevens
Titel: De kleine papierwerkers
Deel: I: Wat men van een stukje papier al maken kan : het vouwen
Auteur: Calcar, Elise van
Uitgave: Amsterdam: K.H. Schadd, 1866
[3e dr.?]
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 10062
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202482
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine papierwerkers
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
niet gevouwen , maar het blad een halve zijde omgedraaid; nu hebben
wij niet omgedraaid , maar de hoekpunten omgevouwen en krijgen
denzelfden vorm. Welk verschil ziet gij tusschen het blad fig. 2 en
fig. 14?
Dit eei'ste figuur was veel grooter dan het tweede.
Bij het eerste figuur is het blad enkel en bij het tweede is het dubbel.
Hoeveel is het eene kleiner dan het andere ?
-Tuist de helft kleiner.
Het spreekt wel van zelve dat al deze vragen bij zeer jonge kin-
dertjes achterwege blijven . en men zich vergenoegen moet hen netjes
de vouwen tot fig. 12 , PI. I te leeren leggen, zonder er veel bij te
praten ; maar ook voor de grootere kinderen vergete men niet, dat het
vouwblad niet mag strekken om hen iets te laten o p z egg en; maar
te leeren zien en iets te leeren maken; de jonge kinderen ver-
krijgen de denkbeelden niet door de juistheid onzer benamingen, maar
door de klaarheid hunner eigene waarneming. Wij achten het on-
noodig deze proeve verder voort te zetten. Een oordeelkundig on-
derwijzei' zal nu begrijpen op wat wijze men het vouwblad aanwenden
kan tot verstandsoefening, en welke vragen men bij de andere vou-
wen te doen heeft. Nimmer moet men het kind te langdurig bezig
liouden met vragen , die niet ten doel hebben schooische antwoorden
te verkrijgen, maar het kind tot aandachtige beschouwing en waar-
neming uit te lokken. Een menigte opgaven zijn er nog uit deze vou-
wen af te leiden, op deze wijze:
Beproeft eens op hoevelerlei wijze gij uw blad in twee gelijke deelen
verdeelen kunt.
Men kan het verdeelen door een loodlijn—door een waterpaslijn —
door een schuine lijn (diagonaal).
Hoe zult gij het aanleggen om uw blad in tweeën te deelen en wel
zoodanig, dat de eene helft uit één stuk en de andere helft uit vier
stukken bestaat?— Maakt acht driehoekjes op elkander — kunt gij
door vier vouwen het blad zoodanig plooijen , dat gij een j klein vier-
3