Boekgegevens
Titel: De kleine papierwerkers
Deel: I: Wat men van een stukje papier al maken kan : het vouwen
Auteur: Calcar, Elise van
Uitgave: Amsterdam: K.H. Schadd, 1866
[3e dr.?]
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 10062
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202482
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine papierwerkers
Vorige scan Volgende scanScanned page
i4
»Wel, dat hadt ge toch waarlijk om mij niet behoeven te laten,
dat is dunkt mij de beste en natuurlijkste manier."
»Ik moest wel — anders zou ik uw stellig verbod overtreden
hebben en naar de wijze van — ik durf het haast niet zeggen —
de manier van Fröbel gehandeld hebben — want als gij het mij kunt
vergeven, moet ik u zeggen, dat uwe kinderen zich nu veertien da-
gen lang zoo kostelijk geamuseerd hebben met het echte en ware
Fröbelsche vouwblad!"
»0 gij bedriegster! — als die Fröbel het zoo gemeend heeft, dan
zie ik geen gevaar in zijne Methode, want ik beken dat deze oefening
oog en hand vormt, tot overleg, oordeel, geduld en netheid uitlokt,
en ik merk in uwe wijze van doen nergens iets van belemmenng der
vrije werkzaamheid des kinds — integendeel — ik sta verbaasd over
hunne volharding in die zucht om iets moois en iets bruikbaars te
maken, die als met het vouwblad eensklaps schijnt ontwaakt."
Tante Mina kreeg verlof om den geheelen leergang van het vouwen
geregeld met de kleinen te doorloopen — en de heer "W. beleed, dat
zijn ongunstig oordeel alleen rustte op een onaangenamen indnik, dien
het al te haastig doorbladeren van een boek over deze leerwijze hem,
geheel oningewijde, gegeven had.
"Wat het vouwblad in het gezm van den heer AV. w^as, dat worde
het in menig huisgezin — een middel om een op verkeerde geruchten
rustend vooroordeel door de praktijk te over^vinnen en de kinderen
een alleraardigste en nuttige bezigheid te openen.
Maar niet enkel voor de huiskamer is het vouwblad eene uitne-
mende bezigheid, ook voor de school is het van groote beteekenis.
Het behoort geheel en al thuis op de bewaarschool, en moest in de
laagste klassen onzer volksscholen voor de jongste leerlingen alom ge-
bruikt worden.
Elk oordeelkundig onderwijzer, die er de proef van neemt, zal door
de enaring het best overtuigd worden of wij te veel waarde hechten
aan deze bezigheid, en of het vouwblad niet een al lei-nuttigst bedrijf