Boekgegevens
Titel: De kleine papierwerkers
Deel: I: Wat men van een stukje papier al maken kan : het vouwen
Auteur: Calcar, Elise van
Uitgave: Amsterdam: K.H. Schadd, 1866
[3e dr.?]
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 10062
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202482
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine papierwerkers
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
speeltuig verlieten zij des avonds onverschillig, maar voor deze eigen-
gemaakte vodjes waren zij zoo bezorgd , dat de een er een doosje voor
vroeg, de ander het op de bedplank verstopte, om er des anderen-
daags terstond bij te zijn , terwijl de derde een ernstig overleg met
de kindermeid had, waar het beste hoekje voor deze kostbaarheden
wel wezen zou, om ze ongeschonden te bewaren. De mensch verheugt
zich in het werk zijner handen — ook het kind heeft zijn eigen ar-
beid lief.
»Wat ben ik blij, dat gij ons weder op dat oude papier vouwen
gebragt hebt," riep de heer W. uit, als hij dagen achtereen het mu-
seum van papieren voorwerpen door de handjes zijner kleinen zag aan-
groeijen en zij allen des avonds met geestdrift aan dit stille gezellige
werkje togen, waaraan vader en moeder telkens onwillekeurig deel-
namen.
»Ja," antwoordde Mina, »gij zult zelf kunnen opmerken, dat zij
reeds veel handigeren met meer overleg en omzigtigheid te werk gaan.
Doch als ik u iets zeggen mag, gij bederft veel door uw vaderlijk
ongeduld — gij wilt dat de kinderen in eens een vaste hand en een
juist berekenend oog zullen hebben en bij den eersten misgreep ont-
moedigt en verwart gij hen door uw geknor." —
»Ja, ik kan die onhandigheid niet dulden — dien grooten jongen
niet in staat te zien om zijn vijf vingers te gebruiken — een meisje
dat reeds Fransch leest, geen regte vouw in een stuk papier te zien
leggen , dat maakt me ongeduldig."
»En dat is onregtvaardig. Wat is er gedaan om de kinderen han-
digheid te leeren ? Alles wat gij hen uit de handen neemt en voor
hen afwerkt, oefent hen niet.. Moedig hen aan, maar schrik hen niet
af, door een gevoel van schaamte op te wekken, dat ongepast is. Het
is geen schande niet te kunnen doen, wat men niet geleerd heeft.
En w^aart gij nu zoo bitter bang niet voor het woord Methode ge-
weest dan had ik het de kinderen nog gemakkelijker kunnen maken,
door te beginnen bij het begin en meer geleidelijk op te klim-
men van het gemakkelijkste tot het zwaardere."
m