Boekgegevens
Titel: De kleine papierwerkers
Deel: I: Wat men van een stukje papier al maken kan : het vouwen
Auteur: Calcar, Elise van
Uitgave: Amsterdam: K.H. Schadd, 1866
[3e dr.?]
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 10062
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202482
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine papierwerkers
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
■vinger van de regterhand onder het middenpunt van het papiertje
aan, drukte het midden omhoog en de hoeken omlaag en fig. 5
PI. III verraste de verbaasde kinderen. Dit kunststuk dioeg den naam
van peper- en zoutvat, maar de kinderen zeiden, dat het nog vele
andere namen voeren en tot van alles dienen kon.
Den volgenden dag werden er door de kinderen allerlei proeven
genomen om de fraaije vouwen te hervinden — vergeefs — zij zagen
dus met verlangen den avond te gemoet, als tante Mina weer mee-
spelen zou.
Het kleine woelzieke Marietje had den ganschen morgen met
papiertjes geknutseld en met veel aandacht naar de bezigheid der
kindermeid staan kijken, die een kinderwaschje vouwde. Eens-
klaps was zij met een papiertje komen aanloopen en had er, tot
groote verwondering van de kindermeid, heel netjes al de vouwen
op dezelfde wijze ingelegd, als waarmede zij de doekjes gevouwen
had. De kindermeid vToeg dus om eenige blaadjes papier, want »0
het kleine ding was er zoo zoet mede," zeide zij »en legde de vouw-
tjes zoo netjes."
Zoodra het peper- cn zoutvat des avonds weder gemaakt was, kwam
de vraag naar dat taschje, waanan tante gesproken had — en zie,
door alleen het peper- en zoutvat plat te leggen en zaam te drukken
ontstond fig. 6 PI. 111 het reistaschje met vier zakjes er in.
Het peper- en zoutvat werd vervolgens nog verbazend veranderd, door
eenvoudig het toppunt nederwaarts te drukken. Het figuur dat daaruit
ontstond werd door de kinderen de bloem genaamd. PI. III fig. 1.
De beide schuin tegenover elkander staande hoekpunten digt knijpende
komt fig. 4 het schuurbakje, ook wel messenbakje genaamd. De bloem
weder ontsloten en nu niet de schuin tegenover elkander liggende
hoekpunten, maar twee naast elkander liggende hoeken digt genepen
ontstaat fig. 2 het slabbetje of chemisetje. — Dit weder toegeslagen,
verkrijgt men de sokjes fig. 3.
Wat hadden de kinderen nu een schat! Nooit hadden zij nog eene
neiging getoond om hun speelgoed op te bergen. Het kostbaarste