Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zóndag iri dé vaste. gS
vooraf voorbereiden. 2. Daf w^ Wan-
ijter wq door den duivel of door ons vleesch
i)| bekoring gebragt worden, deze te we-
erstaan , hém kort af té wijzen , door te
f;gen : er staat gesehrevehi Want er
at te lezen in de H. Schnh •. wederstaat
iin duivel en hij zal vari U vliedun.
(| Dewql Góds Woord de geestel4kè sjnjzé
zer ziele is , zullen wi} daar meest naar
iijichten ; hel ligchaam is toch sterfelijk en
•A tot de aarde, waaruit hel gemaakt is ,
11'ug keeren, maar de iiel zal leven tot til
.^wigheid.
.ïlintüssehen liet de satan riög niét af, maai*
Jproefde , gelijk gij gehoord hebt eenen fivce-
aanval; doch de duivel Stoöd niet den Za-
imaker aaïi de leuning op het platte dak
tempels van Jeruzalem eu Wilde, dat
Zaligmaker zich van boven neder zoude
i'ten. De Engelen zouden Hem voor j'^u
stooten bewaren. Het is waar, dat dit
chreven staat, maar dit wil niet zeggcü ,
|t men zich met moedwil in gevaar be^u-
zal, en daarom voerde JeSus hem te
oet : er stamt geschreven : g/j zUlt
Hèére uwen God riiet tergen. Gbd
chermt, bewaart, zekei-lijk diegenen , wei-
zonder schuld, in gevaar en nood ge-
gt Worden ; maar diegenén , welke zou-
fï meerien , dat God heft bewaren zal ,
llien zij zich moedwillig in gevaar bege-
m , die tergen God. Gelijk de düivel EvA
het Paradijs vervoerde doof inisfeist.tud
i' H. Schrift, zeggende : indien gij van
vracht eet , zult gij het goedé eü kwa-
kenncit, zoo yet^oeit hq nog da^d^ks