Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ Evangelie op den eersten
zonder in deze dagen eene heilige boet«
plegen, door detélve , zoo veel mogelijk in
eenzaamheid door te breagen , en ons voor
alle laidruchtige vermaken m^den. Laat on«
dan uit liefde tot God vasten, bidden en
aalmoezen geven, opdat wij genade en ver-
geving van enze zonden mogen ontvangen.
Nadat de Zaligmaker van Jovvnes in de
Jordaan gedoopt was , werd Hij door den
heiligen Geest geleid in de woestijn , om zich
aldaar tot het predikambt, dat Hq nu stond
te aanvaarden, voor te bereiden. De be-
koordér of de duivel in menschelijke gedaan-
te , die niet zeker wist of Jüsus de eenigge-
boren Zoon Gods , dan of hq alleen een vx-ooa
mensch was, ging tot hem , om dit te verne-
men. Hij wist, dat de Zaligmaker, na zoo
lang vasteu, honger had en zéide , daarom:
Indien gij Góds Zóón zijt , zeg, dat
dezé steenen brdod ivorden ; gij kunt dan
gemakkelijk de «teenen der woestijn in brood
veranderen en daarmede uwen honger stil-
len. Dan , de Zaligmaker die het oogmerk
Van de satan kénde, wees hem kort af met
te zeggen : daar is geschreven : de mensch
lééft niet alleen bij brood , maar bij al-
le woord, bij alle ding, dat uit Gods
mond voorthomt; alles wat de Heere hem
tot voedsel heeft willen geven. Ook bestaat [
de mensch uit ligchaam en ziel en behoeft
daarom niet alleen iigchamelqke , maar ook
geestelijke spijze, welke is Gods Woord,
oni de ziel tot het eeuwige leven te bren-
gen.
Leeren wij hieruit, i. Als wij eene zaak
yan belang vOor hebben, dat vi'9 öusdwir-