Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
|0P DEN ZONDAG IN DE
VASTE.
Evangelie , Mattlieus IV. : i - ii.
I In dien tijde, werd Jesvs van den
« Geest naar de woestijn geleid, om
« van den duivel bekoord te worden.
« En als hij veertig dagen en veertig
« nachten gevast Jiad, kreeg hij ein-
« delifk honger. En de bekoorder bij
« hem komende zeide : Is het, dat
* Gij Gods Zoon zijt, zoo zeg, dat
« deze steenen brooden worden. Maar
« hif antwoordde zeggende : Daar
« staat geschreven : De mensch leeft
« niet alleen bij brood, maar bij alle
« woord, dat uit Gods mond voort-
« komt. Toen nam hem de duivel op
« naar de heilige stad, stelde hem
« op de tinne . des tempels , en zeide
« hem : Indien Gij Gods Zoon zijt\_,
« werp V van boven neder. Want daar
« staat geschreven , dat hij zijne En-
« gelen van U bevolen heeft n en dat
* zij U op de handen zullen dragen ;
« opdat Urij uwen voet niet aan eenen
^ steen zoudt stooten, Jnsus ant-
« woordde hem : Daar staat ook ge-
« schreven : gij zult den Ileere uwen
•t God niet tergen.^^
De H, Kerk legt ons jaarlijks een veer-
igtiaiïgsclie vaste op, oin Jesits !n <lit hei-
ig voorbeeld na te volgen. Wq zullen hq-