Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'$2 Evang. op den zondag Quinquagesima.
regt gekomen zijn, dat zij dan God ver-
heerlijken , die door zqne grondelooze barm-
hartigheid hun zoo genadig geweest is.
Houdt aan met bidden , en roet smeeken;
de Heere zal u zeker hooren. Verliest den
icnoed niet, al wordt gij niet terstond ver-
hoord ; misschien is het nog daartoe de tijd
niet ; uw geloof is veelligt niet sterk ge-
noeg. Vertrouwt echter , dat de Heere bann-
iartig en groot van weldadigheid is ; Hij
laat nooit een biddende gaan , en zal een-
maal zeggen : wordt ziende, en dan zal
de geheele Kerk daarover juichen ; Allelu-
ja ! Lof zij den Koning der eeuwige glorie,
GEBED.
' Heere Jesus, die den kelk van uw lijden
taiet het Doopsel van uw heilig bloed hebt
overgoten, tot verlossing en zaligheld onzer
zielen", geef, dat wij , met geduld en Iqd-
zaamheid , onze kruisen op ons nemen en
U navolgen en dat uw kruisbeeld ons daar-
aan gestadig hei-innere. Ware het, dat ie-
mand onzer door zijne zonden geestelijk
blind geworden ware , dat hij dan zijne toe-
vlugt tot ü neme en bidde : Jesus , Davids
Zoon, ontferm ü mqner ! opdat hij zijne
zonden kennende , daarover boete doe ea
vergeving ontvange. Amen,