Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
xondag Quinquagesimeu gi
« ten hem ; opdat hi/ zwijgen zoude:
• maar hij riep nog veel meer : Dj-
« Vlus Zoon, ontferm u mijner. Je-
1 sus bleef dan staan en gebood «
« dat men hem zoude hij hem bren-
1« gen, En als hij nabij gekomen waSf
« vraagde hij hem : tv at wilt gij,
■ dat ik u doe ? Hij antwoordde : Hec
■ re, dat ik zien ma^. En Je sus
« feide hem : fVord ziende y uw ger
« loof heeft u genezen. En terstond
1 zag hij en volgde hem, God ver-r
« heerlijkende. Én al het volk dif
« tiende, loojde God."
Overal, waar Jesus zijne «clireden rigtte,
leed Hij wel ; het land doorgaande _ ver-
preidde Hij zegen rondom zich. Blinden
iferden ziende , dooven hoorden , kreiipel«a
n kranken werden geneaen, en den ar-
|ie|i werd het Evangelie verkondigd. O
nogten »11e die nog geestelijk blind zijn,
ach naar den Zaligmaker wenden en roei-
Davids Zoon, ontjerm mij-
\er! Dan zoude de Zaligmaker, wantjee|r
iij vurig verlapgden naar net licht des Er
rj^ngelies , tot hun zeggen : wordt ziende,
tlogten alle zondaren hunnen deerriiswaar-
ligen staat inzien : zq verbeelden zich ge-
ukkig te zijn en zijn ongelukkig; hunj^ip
vqsheid is dwaasheid , hunne ingebeelde
erootheid is ellende , hunne uitgelatene vreng-
ie zal in bittere droicfbcid verkeeren. La-
en zij toch roepen : jesus, ontjemi u
jrizrr ; en wanneer zij van hunne verblind-
beid geneden, van hunne verdwaaldheid i«-