Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag Quinquagesima^ 8§
len, d!e in Hem gelooven zouden; opdat
: Apostelen niet in vertwijfeling zouden
raken, wanneer zij hunnen Heer gansch
iverwacht zagen ter dood brengen : maar
idat zij wisten., dat de Heere dit lijden
If uit vrijen wil gekozen had , ora ons zq-
2 groote liefde te toonen , ons te verlos-
n van den eeuwigen dood en de verdoe-
enis , welke straffen nog wegens de on-
ïhoorzaamheid van AdaM , op ons lagen,
eloofd en gedankt zij derhalve de Zoon
ods, onze Heer en Zaligmaker! Hem zq
e eer, de roem en de dankzegging tot in
ïuwigheid !
Deze voorlegging echter, welke de Zalig-
aker deed , werd door zqne Apostelen niet
ïrstaan ; omdat de Joden in het denkbeeld
srkeerden , dat de Messias of de Verlosser
;n aai'dsch Koningrqk zoude oprigten en
n van de overheersching der Romeinen ,
evrijden. De Apostelen waren niet alleen
m dit denkbeeld , maar sommigen hunner
oopten de eerste of hoogste posten in dat
jk te bekleeden. Zij begrepen dus niet,
at de Zaligmaker Van zijn aanstaand lijden
a dood zeide , en eerst na zijne verrqze-
is , en bijzonder na de komst van den H.
reest, begrepen zij deze voorzegging.
Terwijl Jesus zoo van zijn aanstaand lij-
en sprak, bleef Hij even vv elgemoed ; Hij
utroerde daar over niet. Leeren wij hier-
it , hoe wij ook grootmoedig ons Iqden
moeten te gemoet gaan , onze kruisen en
edei-waardigheden , die ons door Gods wij-
ï voorzienigheid toegezonden worden, met
jduld en ludzaamheid dragen. Wq moeten
F 5