Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
84- Evangelie op den
dacht «w woord hooren en hetzelve in on-
ze harten bewaren ; dat het noch vertreden,
noch weggenomen , noch verstikt worde ,
daa zal het gedijen tot lof van uwen Naam
«n zaligheid onzer zielen. Amen.
OP DEN ZOJNDAG QUINQUA-
GESIMA.
Evangelie , Lucas XVIII. : - 43.
• En Jesus nam de twaalf bij zich y
« en zeide hun : Ziet, wij trekken op
« naar Jeruzalem, en al wat er door
« de Profeten van den Zoon des men~
« sehen geschreven is, zal volbragt
worden : JVant hij zal aan de Hei-
« denen geleverd, bespot, gegeesseld
« en bespogen worden : en nadat zij
« hem zullen gegeesseld hebben zuL-
« len zi] hem dooden, en ten derden
« dage zal hif verrijzen. Doch zij
« verstonden niet met al van deze din-
« gen : die rede was voor hen verbor^
« gen , en zij vatten niet hetgeen er
« gezegd werd"
Reeds voor de derdemaal, maakt de Hee-
re Jesus aan zijne Apostelen zijn aanstaan-
de Ijgden bekend ; opdat zij zouden weten ,
dat dit niet bij toeval gebeurde, maar door
Crods wqze beschikking twt zaligheid vaa