Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den
«raar , nog al naar de Kerk omdat dît too
de gewoonte is en omdat men toch gaarne
bij de menschen eenen goeden naam heeft ,
maar met welk oogmerk , komt men in de
Kerk ? Velen voorzeker alleen om te zien ,
en gezien te worden. Men staat daar raet
oneerbiedigheid , en mogten er nog geene
gevonden worden, die anderen in hunne
aandacht stoorden. Zij hooven de predi-
katiën en leeringen ten halve, en zoo valt
het Woord Gods op de steenrots of on-
der de doornen ; terwijl anderen, zoodra
zq buiten de Kerk zijn, door hunne ver-
keerde bekommernissen , en begeerlijkheden ,
het goede weder vergeten of in den wind
slaan. Wereldsche belangen trekken al rxj
weder hunne aandacht en zie daar het goe-
de zaad verstikt. Bidt derhalve , mijne Chrisr
tenen , dat God , door den H Geest, uwn
harten opene en zuivere : opdat het goud*
zaad van z^n H. Woord daarin vrnchten
voortbrenge.
Die ooren heeft om te hooren, dat
hij hoore ; dat is, die zijne zaligheid ter
harte gaat, die hoore naarstiglijk naar God*
Woord ; opdat het in hem honderdvoudig
Truchten voortbrenge. Wanneer liet zaai
Van Gods Woord, op den onreinen weg
der wellustigheid valt, wordt het vertreden
door zinnelijkheid en medemerking des dui-
vels. Of valt het op eenert steen van ver-
hardheid in zonden en boosheden , dan
wordt de mensch daardoor niet verbeterd ;
•venmin brengt Gods Woord vruchten voort,
wanneer het tusschen de distelen en door-
nen d« rijkdommen der wereld valt.