Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
i
i.«"» ZONDAG VAN DEN
ADVENT.
Over het laatste oordeel,
^Evangelie, Lucas XXI. : 25 - 35.
-v-v-v-v
K ( In dien tijde zeide Je sus aan zijné
« leerlingen : Daar zullen teehenen in.
« zon , en maan , en starren zqn : en ee~
« ne benaauwdheid onder de volkeren op
« de jiarde, uit verbaasdheid van het ge—,
« druisch der haren van de zee ; zullen-^
« de de menschen bezwijken van vreeze ,
ft in de verwachting van hetgeen de ge—
« heele wereld zal overkomen : want de
« krachten der hemelen zullen heroeróL
« worden.
In dit Evangelie voorzegt onze Zaligmaker
i. lan zijne leerlingen , welke schrikkelijke tee—
tenen den laatsten dag der wereld en het
aatste oordeel zullen voorafgaan. Daar zul-
len teekenen , in zon, en maan, en.
<^!^tarren zijn ; de henielsche ligchamen zul—
en aldas in hunnen loop geschokt worden.
[)e H. JoANNES, den laatsten oordeelsdag in
len geest voorziende, zegt : de zon werd
zoo zwart als een haren zak , en de maan.
werd gelijk als bloed; en de starren des
hemels vielen op de Aarde (a ).
Oorlog, pest, hongersnood en menigvul-
dige plagen zullen het menschdom treffen;
er zal eene gi'oote benaauwdheid zijn onder
(a) Openb. YI. •• en i5.
A 5