Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag Septuagesima. ffjf
« naderhand wordt het door de hehom-
« mernissen , en rijkdommen , en wel~
« lusten verstikt en het brengt geene
« vruchten voort. Maar daar het in de
« goede aarde valt, zijn degenen , die
« met een goed en opregt hart het
« TVoord hooren en bewaren , en vruch-
« ten dragen met langmoedigheid"
Dit Evangelie behoeft vyeder geene uitleg-
ing ; alzoo de Zaligmaker zelf, gelijk meer-
alen , de uitlegging daarvan gegeven heeft,
tusschen kunnen wij hier nog bijzondere
pmerkingen maken , en ons opwekken lot
et bewaren van eene zuivere ziel ; opdat
et Woord Gods daarin als in eene goede
(llarde vallende, vruchten moge voortbren-
t|en.
Deze gelijkenis geeft ons een voorbeeld,
loe wq het ons niet zullen laten verdrie-
Bn<, dikwijls , al ware het ook eenen ver-
en weg, naar die plaatsen te gaan, waar
rods Woord gepredikt wordt, maar met
ie vrome voornemens , welke eenen Ghris-
en passen. Gods Woord is. eene spijs der
ielen , waarmede de ziel gevoed en ver-
tei-kt wordt; daardoor wordt het verstand
erlicht en het hart verbeterd. Mögt men
it met ernst bedenken, Gods Woord ter»
arte nemen, bij zich zeiven overleggen,
iet anderen ■ daarvan spreken , en zoodoen-
e zijne ziel steeds bezig houden met God
en Heere, dan zoude Gods Woord hou-
rerdvoud vruchten voortbrengen. Dooh,
;elaas , het vierde gedeelte des zaads gaat
laauwlijks op. Men'begeeft zich, het is
F 5