Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
8s EvangëHè op den
dan spijs en drank ! hoe welkom is de zo-
mer na den winter, en de zonneschijii na
den storm maar nog veel aangenamër zal
het zqn te hooren : Roep de arbeiders om
het verdiende loon te ontvangen. Heil hen die
kloek eu naarstig in den wqngaard gewerkt
hebben , en die niet ledig stonden ! God
de Heere zal in den jongsten dag eenen ie-
der loon na werken geven : den goéden het
eeuwige leven en voor den kwaden is de
«euwige verdoemenis beschoren. Hel mot-
ren geeft te kennen, dat de regtvaardigen
als van verwondering zullen opzien, over
de eindelooze barmhartigheid des he-
melschen Vaders, fegens de laatstgeroepenen.
Laat ons dan de hoop op eene eeuwige ver-
gelding aansporen, om met allen qver in den
wijngaard des Heeren te werken ; want inaakt
een tijdelijk loon den zwaarsten ai-beid ligt,
hoe veel te meer moet dit niet een èetiwig
loon doen f St?an wij dan niet ledig ; lalen ivq
jiitt mei slappe handen fen knieëu Érbeideu;
want de ledigheid is des duivels oorkussen ;
daarom wox'den de lediggaugeis bestraft :
TV at staat gij hier den ganse, hen dag
lèdig ? dat is : bi-eiigt dus uwen tijd nut-
teloos door? weet gij niet, dat er èens een
tijd van rekenschap zal komen en als gij niet
werkt, hoe wilt gq den loon ontvangen 't
yelen zijn geroepen , maar weinigen
uilverkoren. Vreesselijte woorden ! God
de Heere i« aan niemand iets schuldig en
wat Hq geeft doet Hij uit genade ; opdat
zicli niemand beroemen zoude, als ol hij
door eigen v<u'diciisteii , zónder de mede-
werkende genade Ciods, zalijj koude worden.