Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag Septuagesima. ffjf
a de dê Heer des wijngaards aan zij-%
« nen Hofmeester : Hoep de arbeider*
<t en betaal hun • het loon, beginnende*
« van den laatsten tot den eersten Als
zij dan kwamen , die omtrent de elf-
<( de ure gekomen waren , kregen zif
« elk één tienling y doch toen de eer-
<( sten kwamen^ meenden zij ^ dat zij
ki meer ontvangen zouden , maar
« kregen ook elk één tienling. En dieri^
« ontvangende morden zij tegen den.
<( Vader des huisgezins, zeggende
« Deze laatsten hebben één uur gear-,
« beid en Gij hebt hen gelijk gemaakt jj
« aan ons , die' den last van den dag
iK en de hitte gedragen hebben. Maar
•!j « Hij antwoordde en zeide eenen hun-^,
<( ner : Vriendy ik doe u geen ongelijk.
« Zéijt gij niet voor één tienling met
« mij overeengekomen ? Neem,, hetgeen
« u toekomt , en ga henen y ik wil ook
« dezen laatsten geven gelijk aan u,
« OJ is het mij niet geoorloofd te doen ^
« wat ik wiL Is uw oog kwaad , o/w.
kk dat ik goed ben ? Alzoo zullen de
« laatsten de eersten zijn en de ee/'—
« sten de laatsten / want velen zijn
« geroepen^ maar weinigen uitverkoren^^
De avond beduidt bet einde der wereld ,
^ len dag der veiTxj/enis , waarop een ieder,
oon naar werken zal ontvangen. Op dien
ivond zullen de arbeiders verzameld eu hun
iet verdiende loon, namelijk het euuwige
even, gegeven worden. Hoe aangenaam is
wt na den arbeid te vusteu, hoe zoet smaakt
F