Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
84- Evangelie op den
die op de groote markt der wereld staan
in zijnen wijngaard , de 11. Kerk , ginj
liuren ; hen beroept tot zijnen dienst in
het ware gelooj. Hij beloolde hun éér
tienling, het eeuwige leven ^ als de ver
gelding aan de getrouwe werklieden. De ver-
scheidene uren beteekenen de verscheidene
ouderdommen der wereld. Door die , wel-
ke in den vroegen morgen gehuurd zijn
worden verslaan diegenen, welke God ge-
diend hadden van Adams tijd tot ]\oë. D(
arbeiders, welke omtrent de derde, dat ij
te negen ure, naar onze rekening, geroepeu
werden, beteekenen diegenen, welke var
Noë lot Abrahams tijd in den dienst var
God geweest zijn. Omtrent de zesde ure j
dat is den middag, vm Abraham tot Moi-
sks. Omtrent de negende ure, te drie ure
na den middag , van den lijd van Moises
tot op de komst van Christus , in welken
Hij, door het zenden van verscheidene Pro-
feten , de menschen tot zijnen dienst geroe
pen heeft. Omtrent de elfde, de laatste u-
re van den dag , dat is na Christus ge-
boorte ^ zijn er en worden er, tot aan'het
einde der wereld, arbeidei*s in den wijn-
gaard geroepen. Onder de laatst geroepe-
nen behooren wij , die uit de Heidenen zqn
voortgekomen. Wij laatst gehuurden wor-
den nog eerst betaald» Wij zijn boven de
Joden, die dén zwaren last der oude wet
hebben moeten dragen, en als het ware , ge-
durende de hitte van den middag in den wqa-
gaard gewerkt hebben.
het nu avond geworden was^ zei'^l