Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
3P DEN ZONDAG SEPTUA-
GESIMA.
Evangelie , Mattheus XX. : i - i6.
2 dien tijde, zeide Jesus aan zijne
leerlingen deze gelijkenis : Het rijlb
der hemelen is gelijk eenen Vader des
huisgezins , die in den vroegen mor~
gen uitging, om arbeiders in s.i]nen
wijngaard te huren. En als Hij met
de arbeiders overeengekomen was voor
één tienling daags , zond Hij ze in
zijnen wijngaard. En uitgegaan zijn-
de omtrent de derde ure , zag Hif
andere op de markt ledig staan , en
zeide hun : Gaat gij ook in mijnen
wijngaard , en dat regt is , zal ik u
geven. En zij gingen er henen. Ife-
derom ging hij uit omtrent de zes~
de en negende ure en deed desge-
lijks. En omtrent de elfde ure uit-
gaande, vond Hij er nog andere
slaan en zeide hun : Wat staat gij
hier den geheelen dag ledig? Om-
dat ons, zeiden zij, niemand gehuurd
heeft. Hij zeide tot hen : Gaat gtj
ook henen in mijnen wijngaard."
m deze gelijkenis van den Zaligmaker te
f( itaan, moet gij hierop letten : dóór
Vader des huisgezins wordt verstaan ,
1 , die door zich zeiven of door zijne
1 jaars , arbeiders , dat zqn alle menscheny