Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
yS Evangelie op den zesden zondags enz.
zoowel in het goede , nis in het kwade»
Wie derhalve geene groote zonden bepau
wil , verniijde de kleine. Men zegge niet :
deze of gene zaak is eene kleinigheid! want
juist door die komt men oj) den weg der boos-
doeners. Wanneer men om aan eene plnats
te komen, honderd stappen doen moest, dan
is immers de laatste niet grooter dan de
eerste : van den eersten tot den tweeden
is één stap, en van den negen-en negentig-
sten tot den honderdsten is ook maar éért
stap Wie den eersten gedaan heeft, zal ook
ligtelqk lot den tweeden , derden , vier-
den, enz. overgaan. Men moet dus den
eersten trap tot alle zonden vermijden Van
plantjes worden groote boomen. Laat u dit
dan, mijne Christenen tot waarschuwing
dienen , stapt nooit over kleine zonden heen j
maar laten u die ook zwaar op het hart we-
gen , oefent u in kleine deugden, dan zult
gq weldra tot groote geraken.
GEBED.
Lof en dank zq U o God , dat Gij uwe
Kerk of de leer van het Evangelie , zoo ge-
nadiglijk tegen alle vervolgingen beschermd
hebt, en ons in den schoot dier Kerk hebt
doen geboren worden • dat uw Geest ons tot
wai'e belijders van het Evangelie vorme. Dat
wij ook kleine zonden zoeken te vermijden,
en dat wij steeds wandelen in vcihorgene
ootmoedigheid, regtvaarfligheid en heiligheid
^ de dageu ouzes leveu5. Amen.