Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
na Drie- Koningen* 6g
Deden smaak ; en zoo maakt ons het Woord
in God , dat wij niet zijn als degenen van
elke gezegd wordt : Och of gij koud of
'arm wäret ! maar omdat gij laauw zijt
al ik u uitspouwen; het zuurdeeg ein-
elijk moet door het meel verspreid zijn en
00 moet, zoo zal het Woord Gods door
e geheele wereld verspreid zijn.
Deze twee gelijkenissen leeren ons twee he-
ingrijke leerstukken : i. Hebben de kerk
n leer van Jbsus vervolgingen geleden , en
ijn zij evenwel niet overweldigd ; zqn zi}
oor de geheele wereld verspreid, dan is
it een sprekend bewijs . dat God daarvan
e insteller is , en dat de Katholijke Kerk ,
ie bij uitsluiting het voorregt heeft,
ich tot de Apostelen en vervolgens tot
Esus Christus te rekenen , de eenige wa-
e Kerk is.
2. Daar God ons, boven vele duizenden,
ot deze ware Kerk beroepen heeft, zijn wij
laarvoor aan Hem de grootste dankbaarheid
'erschiddigd ; terwijl wij deze dankbaarheid
noeten toonen door eenen godvruchtigen
' randel, zoo als het aan de kinderen zijner
Cerk betaamt.
Deze gelijkenissen herinneren ons nog aan
wee andere waarheden ; namelijk : hoe uit
Ie oefening van vele kleine deugden einde-
ijk groote deugden voortkomen, en zoo om-
fekeerd : hoe uit kleine fouten eu gebre-
ken gioote zonden ontstaan ; hiervan zou-
de men duizend voorbeelden kunnen bij-
brengen. Langzamerhand gewent men zich
tot iets , leert men iets. Met het kleine
begint meu ea men eindigt met het groote,