Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
6o Evangelie op den derden zondag
Joden , maar wandelden in alle ootmoedig-
heid , zachtmoedigheid , lijdzaamheid en ma-
tigheid. Het Woord des Heeren was dus
ongeacht en werd weinig aangenomen. Vele
geloofspunten gingen boven het bereik van
het menschelijk vernuft en de zedeleer, wel-
ke de Apostelen verkondigden streed lijn-
regt tegen den aard en de neigingen
der menschen, welke zich derhalve met
kracht daartegen verzetten wilden. Doch
nadat de H. Geest was nedergedaald cn de
harten daartoe neigde, breidde zich deze
leer meer en meer uit, en kreeg vele
aanhangei-s, die hoe sterk ook vervolgd , ge-
kweld en gemarteld , standvastig in die leer
volhardden; ja zelfs zoo , dat de Heidenen
zich lieten doopen op de grayen dezer Hei-
ligen en martelaren ; waardoor het rijk Gods
spoedig opwies en groot werd, gelijk een
mosterdzaad, dat aanvankelijk klein en ge-
ring is ; doch daarna grooter wordt dan ee-
nig moeskruid. De vogelen des hemels, dat
zgn de heilige menschen, zijn gekomen om
zich op de takken des goddelijken Woords
nedertezetten, om zich in de stralen der
Vtraarheid te koesteren ; en zij vonden zich
zalig onder de vleugelen, dat is de be-
scherming, des Allerhoogsten.
De gelijkenis van het zuurdeeg heeft de-
zelfde bedoeling. Gods Woord wordt ver-
geleken bij zuurdeeg ; het zuurdeeg doet het
brood rijzen en Gods Woord wendt de ge-
moederen van wereldsche dingen af en doeï
ze rijzen naar hemelsche , die eeuwig en on-
vergankelijk zqn; het zuurdeeg geeft aan het
meel of aan het brood een geur cn eenen