Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
:
nci Drie-Konin gen.
« melen in gelijk een zuurdeeg, hei-^
n welk eene vrouw nam en in dtie
<( nut len mee Is mengde , tot dat het
« geheel gezuiverd was* Al deze din^
ii gen zeide JESUS door gelijkenissen
« tot de schare , zonder gelijkenissen
<. sprak }lif niet. Opdat volbragt zou-
n de worden hetgcne door den Frojeet
« gesproken was : Ik zal mijnen mond
<( in gelijkenissen opendoen ; ik zal
ii uitgeven dingen , die verborgen wa-
(( ren van de grondlegging der wereld,^
if In dit Evangelie , leerde de Zaligmaker
gnen leerlingen door twee gelijkenissen ^
n einde hun het brood van zijn godde-
k Woord steeds sniakelqk te doen zijn ;
1 hun hetzelve in te scherpen, zegt Hij
un verscheidene parabelen of gelijkcnis-
n , waarvan er in dit Evangelie twee ge-
ilden worflen , die eenerlei strekking en
edoeling hebben.
Het mosterdzaad beteekent het Woord Gods,
at in het rijk der hemelen , in de Katho-
^nke Kerk , te vinden is. Dit mosterdzaad
,i|f Woord Gods, deze goddelqke leer, heeft
uhrlstus, toen Hij op Aarde was, gezaaid
n scheen den wereldgezinden menschen zeer
ering. Jesus zelf leefde in eenen nederi-
;en staat, was uit het verachte Nazareth ^
vaarvan men zeide : kan uit Nazareth wel
'f ets goeds voortkomen ? Zqne leerlingen wa-
ren ongestudeerde mannen en van geringe
ifkomst ; zij zochten geeuen roem, gelqk
Ie heidensche redenaars en wijsgeeren, of
Sclijk de Fauzeën eu schriftgeleerden der