Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
na Drie^Koningem
toonen wil. Flij itiogt hun nog genade
enken, gelijk Hij aan de Nineviten, aan
vin , aan Petkus geschonken heeft. Wq
eten veeleer voor zulke verdwaalde men-
fien bidden ; opdat ons onze schulden ook
/ijtgescholden worden. Ook is niemand ze-
r, dat hij in de genade, waarin bij aan-
Jnkelijk is, blijven zal : door ééne dood-
nde te begaan, kunnen wij de genade
jds verliezen. De Heere is langmoedig en
oot van barmhartigheid ; Hij verdraagt zoo
len, die eene onopregte biecht spreken ,
e zonder berouw over hunne misdaden ,
t de H. Comnvunie naderen, die door
onkenschap, twist, tweedrngt, onkuisch-
tid , zonden op zonden hoo]>en,
JVlogten de zondaren door de overden-
ng van Gods barmhartigheid en langmoe-
gheid opgewekt worden , om zich te be-
eren , err de tijd der genade voorbij is ;
r de oogsttijd komt , eer zij in het hel-
lie vuur geworpen worden. De Engelen
Jlen dan het onkruid, de booze men-
hen , van de t.jrwe , de goede, afscheiden ,
;lijk de maaijers in den oogst. De boozen
dien , naar het bevel des Heeren , gehjk
'A onkruid, dat nergens toe dient, in den
ven geworpen en verbrand worden. Maar
e regtvaardigen zullen blinken gelijk de
m in het rijk des Vaders (vers 43 ),
ij zullen ten jongsten dage den Heere Je-
js te gemoet gevoerd worden in de lucht,
s wanneer Hij zal zeggen ; komt ^ g^j Sf^
^.genden des F aders, heerft het Ko-
ingrijk, dat voor u bereid is van de
^oadlegging der wereld^
a