Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
66 Ei>angelie op den pierden zondag
{( vrachten voorthragt , toen open-
« haarde zich ook het onkruid»'*
Meermalen sprak de ZalJgmakev tot zijne
leerlitigen in gelijkenissen , waarvan gij er
bier eene liebt, cn waarva?i Jksus zelf de
uitlegging gedaan heeft. Die hei goed zaad
zaait, is de Zoon des mensch-n De ak-
ker is de wereld, liet goede zaad zijn
de kinderen des rijks : het onkruid zijn
de kinderen van den boozrn ; de vijand
die het gezaaid heeft, is de duivel» (vers.)
Het is als of de Zaligmaker wilde zeggen
De Zoon Gods is uit den hemel nederge-
daald en hier op Aarde gekomen , om het
zaad des Evangelies ic zaarjen. Dit zaad zal
wel in eenigc landen opgaan ; eenige men-
schen zullen het Evangelie met vrucht aan-
hooren ; zoodat zij in mij als den reuigen
Zaligmaker zullen gelooven , en (iod den
Heere dienen met alle krachten. INÏaar de
duivel zal, door verkeerde leeringen en door
andere boosheden in de harten der men-
schen te zaaijrn , de eerste goi.'de grondbe-
ginselen vei'Stikken , hij zal door allerlei lis-
ten van booze en goddelooze menschen veel
aanvankelijk goeds vernietigen : hij zal hun tij-
delijke winsten en vermaken belooven en hen
dusdoende van het goede aftrekken ; zijn
zaad zal opgaan en onkruid, als ongeloo-
vigheid , ongehoorzaamheid , vijandschap ,
haat, nijd, onregtvaardigheid, ontucht, on-
znatigheid en allerhande zonden, vuortbrengen.
Wat moeten wij derhalve doen ? Wq
moeten waken en op onze hoede zijn en
^^ukcn ; ik beu een graankonel ym Ciiitii»-