Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
na Drie- Koningen* 6g
G E B E a
Wg bidden 13, Heere Jesus , die weet,
[ m welke gevaren wij hier op deze wereld-
se blootgesteld zqn , sterk ons in den ge-
>ove; dat wij een vast vertrouwen op U
ebben. Bewaar ons voor liet gevaar van
oor de menigvuldige bekoringen onzer vij-
lden , de duivel , de wereld en het vleesch,
'Iverstelpt te worden. Dat wq gedurig tot ü
ichten : Heere, behoed ons5 opdat wq niet
ïrgaan ! Wq zijn van ons zei ven te zwak en
aarom leid ons niet in behoring. Doe
nst en tweedragt ophouden , verdrijf de on-
doovigheid, neem de ongereldheden van
IS weg ; opdat wij gerustelqk tot U mogen
/ervaren en eeuwig met U zqn. Amen.
^ IP DEN ZONDAG NA DRIE
KONINGEN.
Evangelie y Mattheus XIII. : - 3o»
'J/z dien tijde stelde Jesus aan de
« schare eene andere gelijkenis voor,
« zeggende : Het rijk der hemelen is
<\ gelijk eenen mensch , die goed zaad
« in zijnen akker gezaaid had : maar
« terwul de menschen sliepen kwam
<( zijn vijand en zaaide onkruid in het
« midden der tarwe en ging henen* Al^
<v nu JiQt kruid was op^e^assen ^ ea