Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
66 Ei>angelie op den pierden zondag
uwe zinnen, dat geene derzelven u verleide
of vervoere en bidt zonder ophouden om
genade , sterkte en bijstand : opdat gij in den
strijd overwinnaar blijft, VVaaht en bidt
dan zal de Heere Jesus , de winden en
stormen gebieden; Hq zal uwe rampen en
plagen en verdriet en kwellingen doen op-
houden ; zij zullen bedaren en het weder
zal kalm worden; de bruischende golven
zullen uw schip niet meer dreigen te ver-
brijzelen.
Wee de goddeloozen , die onbedachtzaam
op de baren voorttuimelen, die het roer
niet in handen houden en die niet de min-
ste zorg dragen , dat hunne ziel geen schip-
breuk Ijjde I Velen , helaas 1 in plaats van
tegen den wellust en andere ondeugden
manmoedig te strijden , geven derzelven voed-
sel. Zij gaan in drinkgelagen, zuipen en
zwelgen , spelen en dobbelen 5 terwijl hun-
ne vrouwen en kinderen om brood verle-
gen zijn. Jongelingen en jonge dochters ver-
keeren vaak in de schandelijkste gemeen-
schap met eikanderen, en maken zich dus-
doende tijdelijk en eeuwig rampzalig. Wat
wordt er dikwijls eene kortstondige vreug-
de verwenscht; jaren van ellende sleept
zij dikwijls na zich ; maar nog meer zal zij
verwenscht worden , indien hun schip ver-
gaat en in deu poel der helle nedergeploft
wordt. O bedenkt iu tijds, gij jongen en
ouden, bedenkt iu tijds, wat tot uwen vrede
dient. IVaalct en bidt , houdt aan met
kloppen; want die klopt zal open gedaan
worden, en de Ileere zal gebieden , zoo dat
er eene groote stilte zal komen.